Zjistěte, jaká je Vaše ideální váha dle věku, výšky a tvaru postavy

0
(0)

Dalibor , 11. 07. 2020

Vzhledem k tomu, že nadváha je v dnešní době čím dál více diskutované téma, je pro každého z nás dobré vědět, jaká by měla být naše ideální váha. To, že někde na internetu nebo v televizi uvidíte podobně vysokou ženu, ještě neznamená, že musíte vážit a vypadat úplně stejně jako ona. Tělesná hmotnost je totiž odvozena od více faktorů, záleží nejenom na Vašem věku, tvaru postavy a výšce, ale také na stavbě Vašeho těla. To znamená kolika % tuku, svalů a kostí je naše tělo tvořeno. Existuje několik postupů, jak to můžete zjistit.

Způsoby měření tělesné váhy

Mezi nejčastější způsoby, jak se dozvědět, jaká je Vaše ideální tělesná hmotnost patří:

  • BMI index
  • Brocův index
  • Přístroj InBody

Brocův a BMI index

Brocův index byl používán spíše v dřívější době a počítal se tak, že se vydělila tělesná hmotnost v kilogramech výškou v metrech a výsledek se vynásobil 100. Vyšla nám tedy hodnota uvedená v %, kdy všechny výsledky, které se pohybovaly v rozsahu 90, až 110 % byly považovány za ideální a naopak, nižší hodnoty za podváhu a vyšší za nadváhu.

Jelikož se časem zjistilo, že je velmi nepřesný, začal se využívat spíše výpočet BMI, což je zkratka z anglických slov „Body Mass Index“ (Index tělesné hmotnosti). Bohužel i tento vzorec je spíše orientační, neboť nezohledňuje stavbu našeho těla, tedy poměr tuku, svalů a kostí. Výpočet je však velmi jednoduchý, kdy se naše tělesná hmotnost v kilogramech vydělí tělesnou výškou v metrech, ale na druhou. Vyjde Vám výsledek, který porovnáte s tabulkou výsledků a zjistíte, zda máte podváhu, normální váhu, mírnou nadváhu, obezitu 1. stupně, 2. stupně anebo těžkou obezitu. Jak už jsme informovali výše, je to opravdu jen pro orientaci.

Pokud chcete nejpřesnější měření ze všech, doporučujeme využít měření InBody, což je přístroj, který nejenom, že Vám změří Vaši ideální hmotnost, ale také Vám právě na rozdíl od ostatních způsobů vypočítá podíl svalové hmoty, tělesného tuku, útrobního tuku, množství vody v těle, rozložení svalů a bazální metabolismus, který je důležitý pro hubnutí nebo nabírání tělesné hmoty. Tento přístroj naleznete v některých fitness centrech nebo ve zdravotnických zařízeních.

Stejně je vždy nejdůležitější to, jak se cítíte a jestli se máte rádi. Jak se říká „Váha je jen číslo“, tak na to myslete!

👍 Tento návod je užitečný