Že je někdo nemocný dokážeze zjistit už z pohledu na jeho obličej

0
(0)

Dalibor , 21. 02. 2020

Je ten čas roku, kdy se zdá, že všichni kašlou, smrk nebo se stěžují na bolavé hrdlo. Naštěstí máte mozek, který je připraven vás chránit.

Nový výzkum uveřejněný v časopise Proceedings of the Royal Society B dokazuje, že lidé jsou neuvěřitelně dobří v určování toho, zda někdo trpí nějakou nemocí už z jediného pohledu na něj.

Lidský šestý smysl


Tato zvýšená schopnost rozpoznat infekci je známa jako "smysl pro vyhnutí se nemoci". Jde o jakýsi druh "šestého smyslu" získaný někdy během evoluce pro snížení vaší šance onemocnění na nakažlivou chorobu.

"Schopnost rozpoznat nemocné by lidem umožnila vyhnout se pobytu v blízkosti nemocných osob, a tím minimalizovat riziko onemocnění, pokud je ta osoba přenašečem nákazy," řekl pro AFP spoluautor studie John Axelsson ze Stockholmské univerzity.

Tým švédských vědců to testoval tak, že vyhotovil dvě sady fotografií 16 zdravých dobrovolníků.

 

Tím nejprve podali injekci lipopolysacharidů, což je molekula nacházející se v některých patogenních bakteriích vyvolávající u zvířat silnou imunitní reakci.

 

Molekuly jsou sterilní, nebylo proto možné, aby osoby onemocněli opravdu. Po dvou hodinách jejich vyfotografovat. Za ten čas se jim nastartoval imunitní systém a v podstatě způsobil, že se zdály být nemocní.

Při druhém fotografování dobrovolníkům bez jejich vědomí injekčně podali placebo, takže byly ve skutečnosti zcela zdraví.

Tyto dvě sady fotografií ukázaly 62 dalším účastníkům, aby zjistili, zda vidí u téže osoby nějaký rozdíl.

Že je někdo nemocný dokáží lidé zjistit už z pohledu na jeho obličej

Obr. Dokážete rozpoznat, která osoba je nemocná? Tvář vlevo patří osobě, která je nemocná, tvář napravo osobě, která je zdravá. Audrey Hendersonová / St. Andrews University

Jak dopadly výsledky testu


Pozorovatelé dokázali správně rozpoznat choro vypadající osobu v 81% případů.

Nejlepšími příznaky nemoci se ukázaly být bledá kůže, povislá oční víčka, bledé rty a červené oči.

"Podporuje to teorii, že lidé mají schopnost rozpoznat příznaky onemocnění v počáteční fázi po vystavení infekčním stimulem.

Obzvláště prospěšné by to zřejmě bylo pro identifikaci nemocných jednotlivců v počátečním stadiu onemocnění, kdy je riziko nákazy vysoké, "napsali autoři ve své studii.

Závěr


Tato překvapivá lidská schopnost najít v tvářích stopy pomáhající rozpoznat nemoc nebyla ve skutečnosti dříve velmi zkoumána.

 

Ve vyhýbání se onemocnění se však docela dobře vyznáme všichni, v představě, že před onemocněním nás chrání pocit znechucení.

 

Například trouba se splašky vás zřejmě donutí odvrátit obličej a pobrat se jiným směrem, neboť by mohla potenciálně obsahovat škodlivé patogeny.

Jak bylo zdůrazněno v této studii, jak lidé bychom mohli být ve vyhýbání se nemocem ještě zručnější, než si zatím uvědomujeme.