Zdravotní komplikace, které mohou vzejít z používání mikrovlné trouby

0
(0)

Dalibor , 24. 10. 2022

Mikrovlnná trouba je pro většinu z nás nepostradatelným nástrojem v domácnosti. Používáme ji nejen k ohřívání potravin, ale také k rozmrazování a k mnoha dalším činnostem, které chceme provést rychle. Přesto existuje určité procento lidí, kteří jsou rozhodně proti a dávají přednost každodennímu vaření čerstvých potravin. Je pravděpodobné, že po přečtení tohoto článku budete jedním z nich.

Jak funguje mikrovlnná trouba

Mikrovlnná trouba se skládá z tzv. magnetronu, což je generátor elektromagnetických vln rozptýlených po celém spotřebiči. Tyto vlny pak pronikají do potravy asi 3 cm pod povrchem a působí na molekuly vody, které se tam tvoří. Tím se naruší molekuly vody a dojde k jejich promíchání. Laicky by se tento fyzický proces dal přirovnat k tření rukou v zimě, abyste se zahřáli.

Dopad na naše zdraví

Podle údajů je v mikrovlnné troubě přibližně 2,45 miliardy hertzů. Maximální frekvence lidského těla je 10 hertzů, vyšší frekvence je pro člověka nebezpečná. Je možné, že toto záření může být vyzařováno, pokud nejsou dvířka mikrovlnné trouby řádně zavřená. Ačkoli mnoho zdrojů tvrdí, že mikrovlnné trouby mohou způsobovat vrozené vady, rakovinu, špatnou imunitu a další, jiná teorie toto tvrzení vyvrací.

Moderní mikrovlnné trouby mají kovové kryty a kovové štíty, které zabraňují úniku záření, takže riziko průniku záření je prakticky nulové. Pokud se přesto obáváte o své zdraví, udržujte od mikrovlnné trouby bezpečnou vzdálenost asi 30 cm. S rostoucí vzdáleností záření slábne.

Vliv mikrovlnných trub na potraviny

Švýcarský vědec Hansen Hertel ve své studii uvedl, že používání mikrovlnné trouby snižuje příjem živin v potravinách. Molekuly obsažené v potravinách se vlivem záření deformují a uvolňují se nebezpečné radioaktivní složky.

Další studie byla provedena v roce 1992 na účastnících, kteří konzumovali zeleninu připravenou v mikrovlnné troubě. U těchto osob byla zjištěna zvýšená hladina cholesterolu a leukocytů a snížená hladina hemoglobinu. Zjistili také, že mateřské mléko ohřívané v mikrovlnné troubě změnilo své složení a ztratilo některé vitaminy.

Na druhou stranu bylo opět prokázáno, že jakákoli forma tepelné úpravy ovlivňuje živiny v potravinách. Hlavními faktory, které ovlivňují rozklad živin, jsou teplota, doba vaření a způsob vaření. Během vaření se mohou odstranit živiny rozpustné ve vodě, takže čím déle jídlo vaříte, tím více živin se z něj odstraní. Pokud jde o mikrovlnné trouby, doba přípravy je obecně krátká a teploty jsou relativně nízké, což je velmi výhodné pro zachování živin.

Shrnuto a podtrženo

Rozhodněme se tedy a představme si, zda je používání mikrovlnné trouby natolik škodlivé, že bychom se jí raději zbavili a přešli na jiný způsob ohřevu jídla, nebo zůstali věrní tomuto rychlejšímu a praktičtějšímu způsobu ohřevu.

Zdroj: kreativnija.cz