Zákon, který praví, že dítě nesmí opustit své rodiče, jinak přijde o dědictví. Ve které zemi pravidlo možná bude fungovat?

0
(0)

Dalibor , 29. 10. 2020

I když je to smutné, stále existuje mnoho případů, kdy děti se svými rodiči špatně zacházejí nebo je dokonce opustí. Španělsko si děsivou situaci uvědomuje, a proto přichází s novým návrhem zákona. Platilo by, že se dítě o své rodiče musí pečlivě starat, jinak přijde o nárok na dědictví.

Nový zákon

V současné době Španělsko z dědictví vylučuje ty děti, které se dopustí na svých rodičích závažných činů. Převážně se jedná o zabití nebo ublížení na zdraví. O novém zákonu se tak debatuje a možná dojde až ke schválení.

Hlavním cílem je ochrana rodičů, jelikož když zestárnou a jejich děti nejeví snahu jim pomoci, nevidí obhájci nového zákona důvod, proč by takový člověk měl mít nárok na dědictví. Pokud by nový zákon prošel při hlasování a vešel tak v platnost, všechny děti by se musely mít na pozoru.

Děti jako dospělí lidé

Řeč je sice o dětech, ale jedná se i o starší seniory, kteří se starají o své ještě starší rodiče. Není možné, aby je fyzicky či psychicky týrali. Neměli by své rodiče mučit, dopouštět se na nich násilí nebo je snad opustit.

Zákon počítá také s psychickým týráním. To se může projevit jako znehodnocování druhé osoby, ponižování, vydírání nebo podobné jednání.

Stejná opatření pro všechny

Zákon chce počítat s tím, že jsme si všichni rovni. Aby byl nárok na dědictví platný, měla by rodina skutečně fungovat jako celek. Starší by se měli starat o mladší, a později naopak. Jakmile člověk stárne, stává se nemohoucím a potřebuje, aby ho jeho děti zajistily. Neodpíraly mu spánek, jídlo, zábavu a staraly se o něj s úctou a respektem.

Nápad se stále projednává a obyvatelé Španělska se k němu staví různě. Někteří ho všemi silami podporují, jiní zase zásadně odmítají. Výsledek budeme vědět brzy, ale zatím se stále jen můžeme domnívat, jak vše dopadne.