Wi-Fi! Tajný zabiják, který vás pomalu ale jistě zabíjí! Pozor na to a předejděte problémům.

0
(0)

Dalibor , 25. 09. 2019

V dnešní době má téměř každá rodina doma Wi-Fi kvůli pohodlí. Existují však jisté obavy ohledně bezpečnosti a závěr, že Wi-Fi může být škodlivá pro celkové zdraví, zejména u dětí. Wi-Fi má negativní vliv na různé věci, a to od zdraví mozku až po kvalitu spánku.

 

Škody během dětského vývoje

Netermální radiofrekvenční záření z Wi-Fi může narušit normální buněčný vývoj, zejména vývoj plodu. Toto ozařování ovlivňuje rostoucí tkáně, například u dětí a mládeže. V důsledku toho by byly vůči popsaným účinkům citlivější než průměr a jsou vystaveny většímu riziku vývojových problémů.

Přispívá k rozvoji nespavosti

Wi-Fi má také velký afekt na spánek. Ppokud máte pocit, že nemůžete usnout, máte nepravidělný vzor spánku, a to může být způsobeno nízkofrekvenšní modulací z mobilních telefonů a Wi-Fi. Lidé, kteří jsou vystaveni elektromagnetickému záření mají mnohem větší problém s usínáním. Je známo, že deprivace spánku může být škodlivá pro zdraví.

Rozrušuje funkci mozku

Wi-Fi ovlivňuje koncentraci mozku. Činnost mozku je tedy snížena a v důsledku toho může dojít k potížím se soustředěním nebo ke ztrátě paměti.


Neutralizuje spermie

Wi-Fi je dalším důvodem, který ohrožuje mužskou mužnost. Frekvence snižuje pohym spermií a způsobuje fragmentaci DNA. Navíc můžeme ovlivnit
plodnost nebo zvýšit riziko abnormálního těhostenství.

Způsobuje srdeční stres

Mnoho lidí zažívá skutečnou fyzickou odezvu na elektromagnetické frekvence, včetně zvýšené srdeční frekvence. Wi-Fi proto zvyšuje riziko kardiovaskulárních
onemocnění.

Zvyšuje riziko rakoviny

Expoziuce elektromagnetického záření zvyšuje riziko vzniku nádorů.

👍 Tento návod je užitečný