Vyvarujte se těchto 4 věcí, které způsobují Alzheimerovu chorobu

0
(0)

Dalibor , 16. 10. 2020

Alzheimerova choroba je onemocnění, díky kterému zapomínáme i na ty nejběžnější věci. Budoucnost se nedá ovlivnit, ale existují studie, které potvrzují, že se dá této nepříjemné nemoci částečně předcházet. Genetika a výživa jsou jistě mocné a mohou mít velký vliv na vznik tohoto onemocnění, vědci však nalezli spojitost mezi vznikem Alzheimerovy choroby a některými nečekanými faktory.

Léky proti úzkosti a časté údery do hlavy jako spouštěč Alzheimera?

Prokázala se souvislost mezi užíváním léků proti úzkosti a nespavosti na bázi benzodiazepinů. Ačkoliv studie, které hodnotí bezpečnost a účinnost těchto léků, pokrývají pouze krátkodobé, mnoho lidí je bere mnohem delší dobu. Studie publikovaná v British Medical Journal sledovala 796 000 Kanaďanů s Alzheimerovou chorobou a 184 000 zdravých po dobu šesti let a zjistila, že užívání benzodiazepinů po dobu delší než tři měsíce bylo spojeno s 51% nárůstem Alzheimerovy choroby. Překvapivé je, že vznik této nemoci je spojen také s častými údery do hlavy. Většina lidí se po nárazu do hlavy obvykle uzdraví bez komplikací, ale u některých vznikne zánět, který poškozuje mozkovou tkáň. Zde najdeme potenciální vazbu na Alzheimerovu chorobu.

Prevence? Dobře spěte a buďte mezi lidmi

Podle studí může nedostatek spánku urychlit rozvoj Alzheimerovy choroby. V testech na myších se zjistilo, že vynechání čtyř hodin spánku každou noc zvýšilo množství tau proteinu v jejich mozku. To změnilo i průběh učení, paměť a způsob, jakým mezi sebou neurony komunikují. Chronická spánková deprivace vytváří stres v mozku a těle, což urychluje škodlivé procesy, které způsobují Alzheimera. Další studie identifikovala vazby mezi osamělostí a rozvojem demence. Vědci zjistili, že pocity osamělosti u starších dospělých zvýšily šance na rozvoj demence 1,63krát během tří let, kdy studie trvala. Vědci nevědí přesně, co tento vztah způsobuje, ale doporučení je jasné: kontakt s ostatními lidmi je dobrý pro naše zdraví.
Jak se bránit před vznikem Alzheimerovy nemoci?

  • Jezte zdravě,
  • Zaměstnávejte mozek,
  • Cvičte a hýbejte se.