Vědec tvrdí, že kravské mléko odčerpává vápník z kostí a dělá jejich křehčími

0
(0)

Dalibor , 09. 02. 2020

Je pozoruhodné analyzovat, proč mnozí z nás věří, že kravské mléko, jehož primární funkcí je napomáhat vývinu telat, je vhodné i pro lidské bytosti.

Jsme jediný živočišný druh na planetě, který konzumuje mléko jiného zvířete. Ba co víc, i jediný druh na planetě, který v pití mléka pokračuje i po ukončení kojení. To by bylo nepřijatelné ještě iu krav.

Následky velkovýroby mléka


Existuje množství studií prokazujících, že pití mléka vede ke zvýšené míře úmrtnosti a ve skutečnosti dělá kosti ke zlomeninám náchylnějšími, ne pevnějšími.

Jedním z příkladů by mohla být rozsáhlá studie výzkumníků ze švédské univerzity v Uppsale.

Pomalu si však začínáme uvědomovat, že náš zvyk pít mléko je jedním z hlavních zdrojů mnoha zdravotních problémů a chronických onemocnění.

Nezapomínejme ani na fakt, že 80% ničení amazonského deštného pralesa je důsledkem pastvy zvířat chovaných na maso a mléčné výrobky. Je tak jedním z hlavních zdrojů ničení a znečišťování životního prostředí.

Když podporujeme mlékárenský průmysl, podporujeme i týrání zvířat, utrpení a bolest. Krávy jsou násilně inseminovány, aby se jim mohlo tvořit mléko a když se jim narodí telata, násilně jejich odtrhnou od matek a míří přímo na jatka.

Živočišná zemědělská výroba je jednou z největších dnešních genocid na planetě a ukazuje, jak moc jsme ztratili své spojení se vším stvořením.

Laktózová intolerance

Vraťme se však zpět k obavám o zdraví spotřebitele.

Když se podíváme všem ostatním zvířatům, které nekonzumují mléko jiného zvířete nebo ho nekonzumují po období kojení, děje se tak proto, že ve starším věku již nemají enzymy, které by rozkládaly cukr nacházející se v mléce (laktózu).

Ani my nejsme jiní, což vysvětluje, proč je u některých etnických populací ve světě laktózová intolerance přítomna až u 90% populace. Závratných 70% světové populace má v jisté míře laktózovou intoleranci.

Přesto se však někteří lidé mohli vyvinout a přizpůsobit k celkem dobrému snášení kravského mléka. To je důvod, proč tyto informace nemusí platit pro všechny. Celkově se však rozhodně jeví, že děláme něco nepřirozené.

Vysvětlit se to dá vědou. Lidé ve skutečnosti tento enzym nikdy neměli, a tak jsme si kvůli trávení cukru v mléce, tedy kravském, museli vyvinout gen LCT, který se získává mutací.

Tento laktózový gen nám umožňuje zpracovávat laktózu v dospělosti. Očividně neděláme to, co je přirozené a v souladu s našimi těly.

S touto informací jsem se poprvé setkal u Katherine S. Pollardovej, PhD., Z University of California v San Francisku, v této přednášce.

Metabolická acidóza


Jedna z nejdůležitějších věcí, které si lidé začínají uvědomovat, je fakt, že živočišné bílkoviny mohou být ve skutečnosti pro lidskou konzumaci škodlivé a že mnohem lepší volbou jsou bílkoviny rostlinného původu.

Hlouběji se tomuto věnuje článek (v angličtině) na stránce Collective Evolution Bílkoviny rostlinného původu versus bílkoviny z masa: které jsou lepší pro vaše tělo?

Jedna z věcí, které živočišné bílkoviny dělají, je to, že spouštějí metabolickou acidózu. K té dochází tehdy, když tělo vytváří příliš mnoho kyseliny a stává se velmi kyselým.

To může být způsobeno několika záležitostmi, například absorpcí kaseinu nacházejícího se v živočišných bílkovinách.

V kravském mléce tvoří kasein téměř 90% bílkovin. Když tělo zažívá tento druh acidózy, tak je vlastně nuceno kompenzovat to kapsářstvím vápníku z kostí, aby pomohl neutralizovat zvýšenou kyselost.

Po čase má toto všechno vážné a škodlivé účinky na kostní zdraví, co dokázali studie.

O škodlivých následcích této bílkoviny, hlavně její rakovinotvorných účincích, jsme se podrobně věnovali i v článku 12 000 lékařů žádá, aby bylo na sýrech stejné varování před rakovinou jako na cigaretách.

Byli jsme oklamáni
Věda nám říká, že národy s vysokým výskytem fraktur krčku kyčelní kosti a osteoporózy mají zároveň i velmi vysoký příjem vápníku.

Na základě této souvislosti a faktu, že bílkoviny živočišného původu způsobují metabolickou acidózu, vysávání vápníku z kostí - v přímém rozporu s tím, čemu by nás chtěl přinutit věřit mlékárenský průmysl - je snadné vidět, že jsme byli uvedeni v omyl.

Studie také ukázaly, že bílkoviny živočišného původu mohou "spustit" rakovinu.

Pochází to hlavně ze studie amerického biochemika Dr. Colina Campbella, který se specializuje na účinek výživy na dlouhodobé zdraví. Je emeritním profesorem nutriční biochemie Jacoba Goulda Schurman na Cornell University.

Učenci jako Campbell jsou pro svět velmi důležití, protože jsou jedni z mála, kteří skutečně zkoumají a studují výživu a zdraví, tedy něco, co zcela ignoruje náš současný zdravotnický průmysl.

Není to ironie, že doktoři medicíny se neučí nic o výživě? Jak to může dávat smysl? Je to tím, že současná medicína dává před zdravím přednost zisku.

Jako jedna z nejkomplexnějších studií o výživě, které byly kdy provedeny, se stala známou Čínská studia od Dr. Campbella (dá sehnat v některých internetových knihkupectvích).

Má nesmírně dopady na stravování, hubnutí a dlouhodobé zdraví. Různými způsoby, které lidé nejsou připraveni akceptovat, se dotýká i živočišných bílkovin.

Závěr


Velkým poučením je uvědomit si, že jsme byli uvedeni v omyl potravinářským průmyslem různých odvětví. Produkty, které byly prosazovány jako zdravé, například mléko, očividně zdravé nejsou a jsou příčinou mnoha onemocnění.

Hromadný marketing a potravinářská propaganda, společně s farmaceutickým průmyslem, mají v oblasti zdraví úplnou kontrolu nad tím, co pokládáme za skutečné.

Falšují dokonce i vědu, aby vyvrátili tvrzení té skutečné, nestranné vědy, která silně zpochybňuje tomu, co prosazují tato průmyslová odvětví.

Není snadné vzdát se toho, k čemu jsme byli tak dlouho programování věřit, ale v konečném součtu je v otázce jídla a výživy mnohem cennější kritické myšlení a nezávislý výzkum.

Jsou lepší než spoléhat se v otázce informací na naše zdravotnické asociace a učebnice. Nebojte se proto myslet samostatně, dělat si vlastní výzkum a za pomoci zkušeností naslouchat svému tělu.