Věda potvrdila, že kurkuma je účinnější než 15 druhů léků

0
(0)

Dalibor , 10. 02. 2020

Kurkuma patří v současnosti mezi nejvíce zkoumané rostliny. Medicínské účinky v ní obsažených látek (primárně kurkumin) byly analyzovány ve více než 5600 vědeckých studiích.

Jeden z výzkumů této přímo posvátné rostliny odhalil přes 600 potenciálních preventivních a terapeutických aplikací, jakož i dalších 175 prospěšných psychologických efektů.

Celá databáze s více než 1 600 vědeckými abstrakty o kurkumě je možné stáhnout v pdf formátu z  tohoto místa .

Vzhledem k množství a hustotu výzkumů provedených na tomto pozoruhodném koření překvapeni, že stále více studií ji označuje za účinnější, než mnohé konvenční léky.

Následuje seznam léků, které kukurma svými účinky výrazně předčila.

1. Lipitor / Atorvastatin (lék na cholesterol)

Studie z roku 2008, publikovaná v deníku Drugs in R & D (Léky ve výzkumu a vývoji) zjistila, že standardizovaný extrakt kurkuminoidy byl účinnější než lék Atorvastatin.

Ten je určen k léčbě cév při ateroskleróze.

Kurkuminoidy dosahovaly lepších výsledků při snižování zánětů a odstraňování oxidačního stresu u  cukrovkářů 2. typu.

2. Kortikosteroidy (steroidní léky)

Studie z roku 1999 publikována v deníku Phytoterapy Reasearch (Výzkum Fytoterapie) zjistila další pozoruhodný účinek primárního polyfenolu v kurkumě, barevného pigmentu kurkuminu.

Ten se ukázal účinnější ve srovnání se steroidními léky na chronickou atreriálnu unveitídu (zánětlivé onemocnění oka).

Také měl silnější efekt jako steroidy na komplikace způsobené transplantací plic.

3. Prozac / Fluorexetine a Imipramin (antidepresiva)

Studie z roku 2011 publikovaná v časopise Acta Poloniae Pharmaceutica ukázala kurkumin v příznivějším světle než klasické antidepresiva při potlačování depresivního chování v testovacím modelu na zvířatech.

4. Aspirin

Při studii z roku 1986 provedené tak ve zkumavkách, tak přímo na živých tkáních, publikované v deníku Arzneimittelforschung (Výzkum léčiv) se zjistilo, že kurkumin má účinky proti srážlivosti krve podobné jako aspirin.

Jeho použití u pacientů s rizikem trombózy se tak jeví nejen prospěšné, ale také bezpečnější než aspirin.

5 - 13. Protizánětlivé léky

(Ibuprofen, sulindac, fenylbutazon, naproxen, indomethacin, diklofenac, dexamethason, celecoxib a tamoxifen)

Studie z roku 2004 publikována v žurnálu Oncogene (Rakovinvý gen) odhalila, že kurkumin , stejně jako resveratrol , byly efektivními alternativami uvedených léků při potlačování zánětů a aktivity dělení nádorových buněk.

14. Oxaliplatin (chemoterapie)

V roce 2007 byla v časopise International Journal of Cancer (Mezinárodní deník rakoviny) publikovaná zajímavá studie.

Ta zjistila, že kurkumin měl lepší výsledky v potlačování růstu buněk kolorektální rakoviny ve srovnání s oxaliplatinou.

15.Metformin (lék na cukrovku)

Studie z roku 2009 publikována v deníku Biochemistry and Biophysical Research Community (Vědecká komunita biochemie a biofyziky) objevila, jak kurkumin může být prospěšný při léčbě cukrovky.

Konkrétně tím, že aktivuje AMPK (který zvyšuje zužitkování glukózy) a potlačuje expresi specifického genu odpovědného za snižování produkce glukózy v játrech.

Dokonce je kurkumin 500 až 100 000 krát silnější účinek než metformin při aktivaci AMPK a jeho konečném cíli - acetyl carboxylázy (ACC).

Další terapeutické přínosy kurkuminu

Mezi další pozoruhodné vlastnosti kurkuminu parta jeho účinky na typy rakoviny odolné vůči chemoterapii a radioterapii.

V nejméně 54 studiích je zdokumentována schopnost kurkuminu navodit smrt rakovinných buněk.

Když si vezmeme v úvahu historii kurkumy a její použití jako jídla i jako léku velkým množstvím kultur během tisíců let, odůvodňuje to její použití při alternativní léčbě rakoviny .

Nebo ještě lépe - konzumujte kurkumu každý den v malých množstvích v podobě příchutě do jídel. Takto později v životě nebudou pak třeba její vysoké dávky při těžkých onemocněních, kterým dokáže předejít.

Do kurkumy si přidávejte i špetku pepře.  Pepř totiž obsahuje piperin, který usnadňuje vstřebávání kurkuminu a tím jeho sílu několikanásobně zvětšuje.

Pravidelně vyživovat své tělo, namísto následného léčení, by mělo být konečným cílem zdravého stravování.

👍 Tento návod je užitečný