--> --> Věda potvrdila, že kurkuma je účinnější než 15 druhů léků - iRecept

Věda potvrdila, že kurkuma je účinnější než 15 druhů léků

-->
-->
0
(0)

Dalibor , 10. 02. 2020
-->

Kurkuma patří v současnosti mezi nejvíce zkoumané rostliny. Medicínské účinky v ní obsažených látek (primárně kurkumin) byly analyzovány ve více než 5600 vědeckých studiích.

Jeden z výzkumů této přímo posvátné rostliny odhalil přes 600 potenciálních preventivních a terapeutických aplikací, jakož i dalších 175 prospěšných psychologických efektů.

Celá databáze s více než 1 600 vědeckými abstrakty o kurkumě je možné stáhnout v pdf formátu z  tohoto místa .

Vzhledem k množství a hustotu výzkumů provedených na tomto pozoruhodném koření překvapeni, že stále více studií ji označuje za účinnější, než mnohé konvenční léky.

Následuje seznam léků, které kukurma svými účinky výrazně předčila.

-->

1. Lipitor / Atorvastatin (lék na cholesterol)

Studie z roku 2008, publikovaná v deníku Drugs in R & D (Léky ve výzkumu a vývoji) zjistila, že standardizovaný extrakt kurkuminoidy byl účinnější než lék Atorvastatin.

Ten je určen k léčbě cév při ateroskleróze.

Kurkuminoidy dosahovaly lepších výsledků při snižování zánětů a odstraňování oxidačního stresu u  cukrovkářů 2. typu.

2. Kortikosteroidy (steroidní léky)

Studie z roku 1999 publikována v deníku Phytoterapy Reasearch (Výzkum Fytoterapie) zjistila další pozoruhodný účinek primárního polyfenolu v kurkumě, barevného pigmentu kurkuminu.

Ten se ukázal účinnější ve srovnání se steroidními léky na chronickou atreriálnu unveitídu (zánětlivé onemocnění oka).

Také měl silnější efekt jako steroidy na komplikace způsobené transplantací plic.

-->

3. Prozac / Fluorexetine a Imipramin (antidepresiva)

Studie z roku 2011 publikovaná v časopise Acta Poloniae Pharmaceutica ukázala kurkumin v příznivějším světle než klasické antidepresiva při potlačování depresivního chování v testovacím modelu na zvířatech.

4. Aspirin

Při studii z roku 1986 provedené tak ve zkumavkách, tak přímo na živých tkáních, publikované v deníku Arzneimittelforschung (Výzkum léčiv) se zjistilo, že kurkumin má účinky proti srážlivosti krve podobné jako aspirin.

Jeho použití u pacientů s rizikem trombózy se tak jeví nejen prospěšné, ale také bezpečnější než aspirin.

-->

5 - 13. Protizánětlivé léky

(Ibuprofen, sulindac, fenylbutazon, naproxen, indomethacin, diklofenac, dexamethason, celecoxib a tamoxifen)

Studie z roku 2004 publikována v žurnálu Oncogene (Rakovinvý gen) odhalila, že kurkumin , stejně jako resveratrol , byly efektivními alternativami uvedených léků při potlačování zánětů a aktivity dělení nádorových buněk.

14. Oxaliplatin (chemoterapie)

V roce 2007 byla v časopise International Journal of Cancer (Mezinárodní deník rakoviny) publikovaná zajímavá studie.

Ta zjistila, že kurkumin měl lepší výsledky v potlačování růstu buněk kolorektální rakoviny ve srovnání s oxaliplatinou.

-->

15.Metformin (lék na cukrovku)

Studie z roku 2009 publikována v deníku Biochemistry and Biophysical Research Community (Vědecká komunita biochemie a biofyziky) objevila, jak kurkumin může být prospěšný při léčbě cukrovky.

Konkrétně tím, že aktivuje AMPK (který zvyšuje zužitkování glukózy) a potlačuje expresi specifického genu odpovědného za snižování produkce glukózy v játrech.

Dokonce je kurkumin 500 až 100 000 krát silnější účinek než metformin při aktivaci AMPK a jeho konečném cíli - acetyl carboxylázy (ACC).

Další terapeutické přínosy kurkuminu

Mezi další pozoruhodné vlastnosti kurkuminu parta jeho účinky na typy rakoviny odolné vůči chemoterapii a radioterapii.

V nejméně 54 studiích je zdokumentována schopnost kurkuminu navodit smrt rakovinných buněk.

Když si vezmeme v úvahu historii kurkumy a její použití jako jídla i jako léku velkým množstvím kultur během tisíců let, odůvodňuje to její použití při alternativní léčbě rakoviny .

Nebo ještě lépe - konzumujte kurkumu každý den v malých množstvích v podobě příchutě do jídel. Takto později v životě nebudou pak třeba její vysoké dávky při těžkých onemocněních, kterým dokáže předejít.

Do kurkumy si přidávejte i špetku pepře.  Pepř totiž obsahuje piperin, který usnadňuje vstřebávání kurkuminu a tím jeho sílu několikanásobně zvětšuje.

Pravidelně vyživovat své tělo, namísto následného léčení, by mělo být konečným cílem zdravého stravování.

-->