Varování: Co vám hrozí při kolonoskopii, to vám lékaři neřeknou

0
(0)

Dalibor , 05. 03. 2020

Každý rok přes 14 milionů zdravých Američanů podstupuje vyšetření kolonoskopií pro odhalení rakoviny tlustého střeva. V přepočtu na počet obyvatel to vychází na 250.000 Slováků.

Deník Anály interní medicíny (Annals of Internal Medicine) v článku nazvaném "Komplikace kolonoskopie v integrovaném systému zdravotní péče" uvedl, že přibližně 70.000 lidí (0,50%) je usmrcených nebo zraněných komplikacemi tohoto vyšetření.

Oproti tomu roční míra úmrtí na rakovinu tlustého střeva je pouze 0,22%. Po přepočtu na slovenské poměry to vychází na 1250 poškozených nebo usmrcených lidí ročně u nás!

Problémové oblasti zpochybňující přínosy kolonoskopie

V této části se podrobněji podíváme na pár faktů, které zpochybňují přínos kolonoskopické vyšetření.

1.Dramatický nárůst výskytu rakoviny tlustého střeva. Navzdory milionům vyšetření provedených mezi lety 2000 až 2007, roční míra výskytu rakoviny tlustého střeva v USA narostla o zhruba 30.000 případů.

2. Více polypů se přehlédne jako najde. Přibližně třetina kolonoskopií běžně přehlédne polypy, ale i samotné rakovinné nádory. Podle zprávy Národního onkologického institutu (National Cancer Institute) ze dne 17.10.2008 se přehlédne prakticky 100% polypů v pravé části vzestupného tlustého střeva.

3. Odstraňování polypů nepředchází rozvoji rakoviny. Podle výzkumu z roku 2006 se do několik let po vyšetření vyvinula rakovina tlustého střeva ve stejné míře, jaká by se dala očekávat v běžné populaci. Dokonce i tehdy, pokud se jim odstranili polypy.

4. nadhodnocené riziko úmrtí na kolorektální rakovinu. Rizika tohoto druhu rakoviny jsou nadhodnocené pro komerční účely. Dokonce, i osoba ve vysoce rizikové skupině, má 12 násobně vyšší riziko úmrtí na onemocnění srdce, 10 násobné na jinou rakovinu, 6 násobné na lékařskou chybu, 3 násobné na mrtvici a 2 násobné riziko, že zemře při dopravní nehodě.

5. 95% polypů jsou nezhoubné. Nikdy z nich nebude rakovina, proto jejich vyjmutí nemá žádný význam.

6. Ne všem kolorektálním typům rakovin předcházejí polypy. Většina nádorů vzniká z plochých jizev, které nikdo nenavrhuje odstranit, ačkoli jsou až 5 krát rizikovější pro vznik rakoviny jako polypy.

Zdravotní rizika kolonoskopie - 8 důvodů, proč se jí vyhnout

Problémem kolonoskopie není jen absence přínosů popsaných výše. Vyznačuje se také přímými riziky pro zdraví a dokonce život pacienta.

1. Kolonoskopické vyšetření zvyšuje riziko úmrtí na všechny ostatní příčiny. Studie The Telemark Polyp Study I  ukázala, že po koloskopii měli pacienti o 157% vyšší riziko úmrtí než kontrolní skupina (z důvodů popsaných níže). Snížení výskytu kolorektálního karcinomu byl však pouze 2% (statisticky nevýznamné).

2. Zvýšené riziko rakoviny. Odstranění maligních polypů nebo jejich biopsie uvolňuje rakovinné buňky do krevního oběhu. Tyto buňky jako metastázy mohou vytvořit nové nádory po celém těle.

3. Vysoké riziko vnitřního krvácení. Odstranění polypů výrazně zvyšuje pacientovy riziko úmrtí v důsledku těžko odhalitelný interního krvácení. To může způsobit ischemický infarkt, infarkt myokardu, zástavu srdce nebo náhlé srdeční selhání.

4. Těžká dehydratace. Příprava střeva před kolonoskopií způsobuje silnou dehydrataci. Může způsobit nezvratitelné poškození ledvin, závratě, ztrátu vědomí, ischemický infarkt, náhlou srdeční smrt, úraz a další komplikace.

5. Chronické onemocnění tlustého střeva. Narušení činnosti střeva po koloskopii často vede k zácpě, těžkým průjmům, zánětům a střevní obstrukci. Všechny tyto komplikace způsobují syndrom zapáleného střeva. Tento jediný faktor zvyšuje riziko rakoviny tlustého střeva až 32 násobně!

6. Infekce dýchacích cest a zápal plic. Po celkové anestézii se až u 25% lidí vyvine infekce dýchacích cest. Mnozí starší lidé umírají týdny či měsíce později na akutní zánět plic. Úmrtnost při zánětu plic je 5%, což představuje přibližně 60 tisíc lidí v USA ročně - více než úmrtí na kolorektální rakovinu.

7. Srážení krve a plicní embolie. Hluboká trombóza cév a plicní embolie jsou běžné vedlejší účinky celkové anestezie. Jen v Americe jsou příčinou až 200.000 úmrtí ročně.

8. Komplikace z chyb lékařů během kolonoskopie. V USA každý rok až 70.000 lidí (v přepočtu na Slovensko 3.500 lidí) utrpí během kolonoskopie úraz zaviněním lékaře. Skutečná míra včetně nehlášené poškození, se odhaduje na 280.000 (na Slovensku 14.000 lidí), čili 2% zákroků.

Co na místo kolonoskopie?

Původně jsme toto téma chtěli nechat na samostatný článek. Avšak mnoho čtenářů se nás shoda, že co tedy mají podstoupit namísto kolonoskopie?

Jeden známý lékař se na toto téma vyjadřuje v tom smyslu, že namísto kolonoskopie celého střeva, zcela postačuje vyšetřit jen jeho poslední část od konečníku po první záhyb v břišní dutině.

Je tomu tak proto, že většina rakovin se i tak nachází právě v této části tlustého střeva a na toto vyšetření se používají bezpečnější nástroje jako při klasické koloskopii.

závěr

Pokud se blížíte k věku, ve kterém začíná provádět pravidelné vyšetření kolonoskopií, tedy přibližně 50. rok života, dobře si zvažte přínosy a rizika toho vyšetření.

Navzdory silné medializaci její údajných přínosů se totiž jaksi pozapomíná seznamovat veřejnost is jejími zjevnými nedostatky.

V případě, že se vás toto téma zatím netýká, určitě na to uvědomte svých rodičů a známých, protože správné rozhodnutí dnes může zítra ovlivnit jejich život. A to doslova.

👍 Tento návod je užitečný