Starší lidé jsou dnes doslova "otravováni" nadměrným množstvím léků

0
(0)

Dalibor , 07. 01. 2020

Zatím se jen poměrně málo ví o správném dávkování léků pro starší pacienty a o tom, jak na sebe různé léky vzájemně reagují.

Časopis The Guardian uvádí, že starší lidé jsou často doslova "otravováni" nadměrným množstvím léků nebo reakcemi na kombinaci léků - tedy vzájemnou reakcí léků.

Léky se testují pouze na mladé, ne starých lidech

Dávkování přípravku se testuje na mladší populaci, která nemá vícenásobné onemocnění.

Avšak u lidí starších 60 let se podle zprávy testy nedělají, ačkoli jako člověk stárne, činnost jater a ledvin klesá. Starší občané tak zvyknou mít na léky více nepříznivých reakcí než mladší lidé.

Více než polovina dospělých v západních zemích pravidelně užívá léky na předpis a tyto počty se stále zvyšují.

Asi čtvrtina populace ve věku od 65 do 69 let užívá pro léčbu chronických zdravotních stavů denně alespoň pět léků na předpis a u věkového rozpětí 70 až 79 let se to zvyšuje na téměř polovinu.

Ačkoli riziko předepsání léků, které lidé nepotřebují, existuje při každé věkové skupině, riziku jsou vystaveni zejména ti starší.

Kromě toho jim proti bolesti často předepisují narkotika, které výrazně zvyšují jejich riziko pádu, což by mohlo vést k dalšímu postižení nebo smrti.

Jednou skupinou jednotlivců s vysokým rizikem užívání léků na předpis na onemocnění či nemoci, které ve skutečnosti nemají, jsou obyvatelé domovů důchodců trpící demencí .

Nepříznivé účinky léků se vyskytují u minimálně 15% seniorů a v téměř polovině těchto případů se problému dalo předejít lepší komunikací mezi lékaři a lékárnami liečiacimi téhož pacienta.

Problémy s antidepresivy

Problém ještě zhoršuje fakt, že starším dospělým se za poslední dvě desetiletí předepisuje vyšší množství antidepresiv, a to bez důkazu, že by docházelo k nějakému poklesu počtu lidí s depresí.

A přestože se počet starších lidí s depresí žijících v domovech péče nezměnil, užívání antidepresiv stouplo ze 7,4% na 29,2%!

Většina těchto předepisovaných antidepresiv nebyla diagnostikována s depresí.

Antidepresiva jsou na léčbu deprese často neúčinné a pro starší lidi představují riziko, včetně rizika pádů, osteoporózy a zlomenin. Tyto druhy zranění se často řeší léky proti bolesti, což může vést ke zcela novému problému.

Další problém - opiáty

Na nadměrné dávky opiátů zemřelo v období let 2002 až 2015 odhadem asi 202 600 Američanů a 74% farmářů udává závislost na opiátech, nebo zná někoho, kdo je na nich závislý.

Opiáty se běžně předepisují proti bolesti.

K masivnímu nárůstu prodeje opiátů a následným mírám závislosti došlo poté, co předem promyšlený marketingový plán dezinformovat lékařů o potenciálu přípravku vyvolat závislost.

Stejná firma, která vyráběla návykové léky proti bolesti, přišla i s lékem na léčbu závislosti, zvyšuje přitom své zisky, přičemž zemřely tisíce lidí.

Podle Národního institutu pro nesprávné užívání léků zemřelo v roce 2017 v důsledku předávkování léky více než 70 200 Američanů.

závěr

Pokud jste vy nebo někdo vám blízký starší, neváhejte se promluvit se svým lékařem o možnostech změny svého životního stylu, která by mohla snížit vaši potřebu léků a zlepšit vaše zdraví.

Prozkoumejte alternativní léčby bolesti, které nevyžadují léky a držte se stravy, sestávající z organicky pěstovaných, geneticky neupravovaných, nezpracovaných potravin.

👍 Tento návod je užitečný