Soudní rozhodnutí: Gardasil (u nás Silgard) zabíjí lidi - už není pochybnosti

0
(0)

Dalibor , 01. 01. 2020

Rodina Tarsellovcov bojovala s americkou vládou dlouhých 8 let, aby dokázala, že vakcína Gardasil zapříčinila smrt jejich dcery.

21-letá Christina Richelle "umřela na arytmii vyvolanou autoimunitní reakcí" na Gardasil, vakcínu proti HPV (lidský papillomavirus), kterou byla očkovaná jen pár dní před smrtí.

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA potvrdilo konečné rozhodnutí soudu:

vakcína Gardasil od společnosti Merck způsobuje autoimunitní problémy, které mohou vyvolávat náhle oslabení až smrt.

Kdyby dívku zastřelil nějaký šílenec, bylo by to na titulní všech novin a lidé by zorganizovali pochod na Washington. Christinu však usmrtila vakcína a celý příběh se zamete pod koberec.

Jakoby ani nezáleželo na tom, že Gardasil připravil o život dosud 271 žen.

Jen v americkém výstražném systému je nahlášených ohromujících  57 520 případů nežádoucích účinků přípravku Gardasil (Silgard).

Kdyby při střelbě na nějaké škole zemřelo 271 dětí, lidé by bojovali za to, aby se zakázalo držení zbraní.

Proč tedy nebojujeme za to, aby se zakázala vakcína Gardasil - moderní zbraň?

Případ rodiny Tarsellovcov původně převzal Vaccine Court . Jeho výplatní systém odškodňuje rodiny, které byly poškozeny vakcinací. Výrobci vakcín platí speciální daň za každou vakcínu, kterou prodají.

 

Tyto peníze (náklady na podnikání) slouží k tomu, aby vyplatily náhradu škody vybraným rodinám, které lékařský prokáží, že byly poškozeny vakcínou.

Takový systém chrání výrobců vakcín před tím, aby byly zažalovaném před skutečným soudem. Takto se zajistí, že vakcíny se budou i nadále vyrábět "pro dobro nás všech".

Soudní specialista z Vaccine Court se nejprve vyjádřil, že tvrzení paní Tarsellovej, že "u Christiny se arytmie vyskytla poprvé až po podání vakcíny proti HPV", nebylo dostatečně podložené.

Dále prohlásil, že "takové tvrzení nemůže před soudem v žádném případě obstát". Neposuzoval lékařské záznamy od Tarsellovcov, které prokazovaly, že u Christiny se arytmie až do podání vakcíny nevyskytovala.

Soudní specialista založil své rozhodnutí na možnosti, že u Christiny mohla arytmie vyskytovat ještě předtím, než jí byla diagnostikována. Lékařské záznamy přitom potvrzovaly, že u dívky se dosud arytmie nevyskytovala.

I přesto, že arytmii u Christiny vyvolal Gardasil, soudní specialista tvrdil, že příčiny Christinin arytmie nejsou známy.

Tarsellovci se obrátili přímo na Ministerstvo zdravotnictví a sociálních služeb USA a po 8 letech bojování získali 22-stránkový rozsudek soudkyně Mary Elle Costerovej Williamsové.

Soudkyně Williamsová se vyjádřila následovně

Navrhovatel podal podnět na přezkoumání rozhodnutí. Rozhodnutí, kterým soudní specialista odmítl vyplatit navrhovateli finanční kompenzaci, se ruší a případ se posouvá zpět soudnímu specialistovi na další soudní řízení a rozhodnutí v této věci.

Tarsellovci, kteří osm let věřili, že spravedlnost zvítězí, se dočkaly konečného rozsudku od soudního specialisty Christiana J. Morgana:

Stanovisko a usnesení soudu si v tomto tragickém případě vyžadovaly dodatečné posouzení, které je v souladu s právními zásadami formulovanými Soudním dvorem na analýzu důkazů.

Christina Tarsellová zemřela příliš mladá. Soud rozhodl, že paní Tarsellová má nárok na odškodnění. Strany mohou očekávat, že v krátkém čase bude vydáno samostatné nařízení týkající se škod. "

Soud uznal, že Gardasil skutečně zabíjí.

A co Vy?

👍 Tento návod je užitečný