Šok: ústní maturity nebudou! středoškoláci ukončí studium tímto způsobem!

0
(0)

Dalibor , 30. 04. 2020

Ministr školství Marcel Chládek se o letošních maturitách již v minulosti několikrát vyjadřoval. Potvrdil, že maturity budou, ale v jiné formě, jak je známe. Na čtvrtečním brífinku oficiálně prohlásil, že ústní maturity se ruší.

Na dnešní tiskové konferenci oznámil ministr školství Marcel Chládek nové informace k organizaci ústní části maturit v aktuálním školním roce 2019/2020. "Maturity tak jako známe, budeme muset trochu změnit, protože situace nás k tomu nutí," řekl ministr.

V mimořádné situaci podle něj musíme proto přijímat zvláštní opatření. Na vyjádření jsme čekali déle, podle premiéra bylo k tomu potřebných několik kroků.

V první řadě včera schválili zákon, který ministerstvu umožňuje v mimořádné situaci změnit průběh maturit. Nebylo jisté, zda se maturanti vrátí do škol a navíc doporučení Úřadu veřejného zdravotnictví byly aplikovatelné na starý, běžný způsob maturit.

Klasické ústní maturity nebudou


Novinky, které dnes ministr oznámil, platí pro všechny typy středních škol, sem spadají gymnázia, střední odborné školy, konzervatoře, školy uměleckého průmyslu a střední sportovní školy. Klasické ústní zkoušky v tomto školním roce nebudou.

Maturity místo toho proběhnou výpočtem průměru všech ročních známek maturitních předmětů za všechny ročníky střední školy, v posledních dvou ročnících se bude počítat i půlroční, i konci roku vysvědčení.

Průměr do 0,5 včetně se zaokrouhlí dolů. To znamená, že průměr 1,5 znamená jednotku, průměr 2,5 znamená dvojku a tak dále. Vztahuje se to na odbornou i praktickou část maturit. Neabsolvovanie určeného počtu vyučovacích hodin a neabsolvovanie počtu hodin praktického vyučování, pokud bylo důvodem zavření škol pro koronavirus, nejsou důvodem neklasifikace žáky v řádném termínu v druhém pololetí a nepřipuštění k maturitní zkoušce.

To znamená, že i když nemáš předem avizovaný počet hodin, známku dostaneš.

Ředitel střední školy určí do 7. května 2020 skupiny příbuzných předmětů, jejichž známky se započítávají do hodnocení maturitního předmětu (například anglický jazyk, seminář z angličtiny apod.).

Při osmiletých studiích počítají známky z 5.-8. ročníku stejným způsobem. Tedy z 5. a 6. ročníku jen konci roku, ze 7. a 8. ročníku i půlroční známky.

Maturanti dostanou výslednou zprůměrovány známku do 12. května. Pokud žák se známkou nebude souhlasit, do 15. května se může odvolat a požádat o klasickou ústní maturitu. Tím pádem pak absolvuje klasickou ústní maturitní zkoušku.

Průběh 

Termíny těchto klasických maturit musí školy oznámit do 19. května a budou se konat v rozmezí od 25.5. do 13.6.2020. Odhadem se jich zúčastní 2000 - 3000 studentů, kteří podle předpokladu nebudou se známkou podle ministra souhlasit. Maturuje se na více než 600 školách, tímto se tedy minimalizuje počet studentů na klasických zkouškách a bude možné dodržet doporučení KHS.

Vyučování se pro poslední ročníky oficiálně skončí 7.5.2020. Škola vydá vysvědčení z posledního ročníku spolu s maturitními výsledky do 30. června podle harmonogramu.

Můžeš si do 7. května zrušit i dobrovolný předmět. Ale pokud tak časně neuděláš, budeš z něho muset distančně nebo prezenčně absolvovat klasickou zkoušku. Opravná zkouška z minulého roku se rovněž nezrušila, ve stejném termínu 25. května - 13. června budou studenti, kteří opakují interní část, muset odmaturovat. Ti, kteří opakují externí zkoušku, ji absolvují 3-8. září.