Průlomová studie odhalila, že chemoterapie a ne rakovina zabíjí přes 50% pacientů.

0
(0)

Dalibor , 08. 01. 2020

Anglický deník The Telegraph nedávno přinesl zprávu o závěrech nejnovější studie zkoumající rizika léků na rakovinu.

Během ní se totiž zjistilo, že chemoterapie usmrtí v některých anglických nemocnicích až polovinu onkologických pacientů.

Šlo o výzkum, ve kterém se vědci vůbec poprvé zaměřili na počty onkologických pacientů, kteří zemřeli během prvních 30 dnů od zahájení chemoterapie.

To totiž svědčí o tom, že pacient podlehl ne samotné rakovině, ale právě na následky podávání léků.

Uvedená studie byla provedena v rámci spolupráce organizací Public Health England (Veřejné zdraví Anglie) a Cancer Reasearch UK (Výzkum rakoviny Velké Británie).

Co odhalila studie.

Při zkoumání počtu úmrtí narazili na poměrné velké nesrovnalosti.

V průměru za celou Velkou Británii umíralo v prvních 30 dnech léčby 8,4% pacientů s rakovinou plic a 2,4% pacientů s rakovinou prsu. V hospici bylo toto číslo okolo 30%, notu jde o zařízení, kde se podává paliativní péče a úmrtí pacienta se více méně očekává.

Vědců však zaskočilo, že v některých nemocnicích, jako například v Milton Keynes, se míra úmrtí na uvedené typy rakovin výrazně odlišuje od průměru a dosahuje až ohromných 50,9%.

Organizace Public Health England proto kontaktovala příslušné nemocnice, aby v nich převelen používané postupy a procedury.

Jak uvádí Dr. Jím Rashbass, vedoucí oddělení onkologie:

"Chemoterapie je nedílná součást onkologických léčebných protokolů a představuje hlavní důvod zlepšující se míry přežití pacientů za poslední 4 dekády.

Je to však i nesmírně silný lék se závažnými vedlejšími účinky. Někdy nalezení rovnováhy, jehož pacienta ještě léčit a kterého už ne, může být velmi obtížné ".

Studie zkoumala více než 23000 žen s rakovinou prsu a téměř 10000 mužů s nemalobuněčným karcinomem plic, kteří podstoupili chemoterapii v roce 2014.

Z nich 1383 podlehlo během prvních 30 dní léčby.

Co doporučují vědci ohledně přístupu onkologů k chemoterapii.

Chemoterapie je pro tělo toxická látka a nerozlišuje mezi zdravými a nemocnými buňkami.

Výzkumníci zjistili, že existovaly významné rozdíly v prožívání u starších lidí a lidí s více podlomeným zdravím. Doporučují proto lékařům, aby byly opatrnější ve výběru pacientů, kterým chemoterapii naordinují, protože může nadělat více škod než užitku.

"Statistiky sice neukazují na špatné praktiky obecně, ale existují výjimky", uvádí Profesor David Dodwell z Onkologického institutu při Nemocnici St. James v Leeds, Velká Británie.

"Může se jednat o problémy s daty, ale každopádně to ukazuje na problém, který existuje v klinické praxi.

Myslím si, že je důležité upozornit pacienty na to, že chemoterapie může mít život ohrožující následky. A lékaři by měli být mnohem opatrnější v tom, komu chemoterapii naordinují. "

Profesor David Cameron z Onkologického centra při Všeobecné západní nemocnici v Edinburghu ve Skotsku k tomu dodává:

"Naše obava spočívá v tom, že některým pacientům, kteří zemřeli během prvních 30 dní léčby, neměla být chemoterapie podána vůbec.

Otázka je, že kolika z nich? Na to však neexistuje přesná odpověď. Měli bychom se však zaměřit na ty nemocnice, kde úmrtnost je vyšší než průměr.

Na druhé straně, někteří pacienti, kterým chemoterapii nenaordinujeme, mohou zemřít proto, že ji nedostali. Jde o jemnou rovnováhu a čím více údajů k tomu budeme mít, tím lépe se budeme moci rozhodovat."

Závěr:

Vědci, kteří se uvedeného výzkumu zúčastnili, všichni uvedli, že chemoterapie představuje pro zdraví pacienta vážné riziko, někdy dokonce větší než samotná rakovina.

Proto rozhodnutí o tom, zda ji pacientovi naordinovat nebo ne, by se nemělo dělat nerozvážně.

Vždy je třeba zhodnotit celkový stav pacienta, jeho nejlepší zájem a zároveň vzít v úvahu i jeho přání, aby mu nebylo způsobeno zbytečné utrpení.

 

👍 Tento návod je užitečný