Profesoři medicíny z Harvardu vyzradili nepříjemnou pravdu o vakcínách

0
(0)

Dalibor , 20. 01. 2020

Neustále nám říkají, že vakcíny jsou bezpečné a účinné a že se nemáme čeho obávat. Tak to však prostě není a tuto pravdu odmítají mnozí lidé, včetně špičkových lékařů a univerzitních profesorů uznat.

Kampaně hromadného marketingu vykreslují vakcíny v "božském" světle, přičemž věda se ignoruje. Pravdou je, že vakcíny jsou ve skutečnosti vyňaty z dvojitých placebem ověřovaných studií a že neprošly příslušným testováním na bezpečnost.

Znepokojení nad bezpečností vakcín


Navíc četné znepokojení ohledně bezpečnosti vakcín vyslovili mnozí vědci z celého světa. Já používám rád jako příklad hliník.

Studie zveřejněná v roce 2011 pojmenovává tento problém jasně s uvedením, že:

"Hliník je experimentální prokázán neurotoxin a nejběžněji používaný vakcinační adjuvans. Navzdory téměř 90 rokem obecného užívání hliníkových adjuvans (přísad) je chápání mechanismů jejich činnosti lékařskou vědou stále pozoruhodně chabé. "

Přesuňme se v čase rychle dopředu a zjistíme, že už před téměř deseti lety vědci dokázali, že injekčně zavedený hliník tělo neopouští, že v něm ve skutečnosti zůstává a konkrétními buňkami je unášena do vzdálených orgánů a mozku, kde se dá po injekci objevit.

Tato zjištění zdůrazňovali mnohé studie, ale jediné, co dosáhli, bylo mlčení farmaceutické lobby a úřadů pro dozor nad zdravotní péčí.

Korupce v dozorčích úřadech


Úřady pro dohled nad zdravotní péčí, jakou je například organizace Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), mají dlouhou historii prokazatelné korupce a na otázky vědců neodpovídají.

Jeden příklad pochází z pilotní studie provedené Federální agenturou pro průzkum zdravotní péče (AHCR), která měla ověřit účinnost nejmodernějšího výpočetního systému (AI) na datových záznamech z Institutu zdravotní péče Harvard Pilgrim.

Hlavními lékaři, kteří se na studii podíleli, byli Michael Klomp, M.D. a Lazarus Ross, MBBS, MPH, MMeD, GDCompSci.

Klomp je profesor populační medicíny na Harvardově lékařské fakultě a Lazarus byl profesorem na téže fakultě 11 let a byl jím i během této pilotní studie.

Vstupní údaje byly shromážděny v období od června 2006 do října 2009 od 715 000 pacientů a 376 452 jednotlivcům bylo podáno 1,4 milionu dávek (45 různých vakcín). Z těchto dávek bylo identifikováno 35 570 možných reakcí (2,6% vakcinací). To je v průměru 890 možných případů, v průměru 1,3 případu na jednoho klinického lékaře za měsíc.

Tyto údaje byly prezentovány v roce 2009 na konferenci AMIA a zcela protiřečí tvrzení CDC, že vakcínami je poškozen pouze jeden člověk z milionu.

Tito lékaři také upozorňují na něco velmi důležité, a tím je skutečnost, že vyšetřovatelé ze Systému hlášení nepříznivých případů po očkování (VAERS) z CDC se zúčastnili panelu "na prozkoumání stanoviska klinických lékařů, prodejců elektronických zdravotních záznamů (EHR), farmaceutického průmyslu a FDA k systémům využívajícím proaktivní, automatizované hlášení nepříznivých událostí ".

Chabé nahlašování nežádoucích účinků očkování


Lékaři zdůrazňují, že se dokonce nahlašuje méně než 1% nepříznivých následků očkování.

A tak, teoreticky, je údaj 1 z 39 zjištěný z výše zmíněných údajů ve skutečnosti mnohem vyšší, což vyplývá ze skutečnosti, že mnohé nepříznivé reakce ani nejsou nahlášeny.

Jak uvádějí autoři:

Nízké udávané počty znemožňují nebo zpomalují identifikaci "problémových" léků a vakcín, které ohrožují zdraví veřejnosti.

Potřebné jsou nové metody dohledu nad nepříznivými účinky léků a vakcín.

Mezi překážky, které brání jejich zveřejňování, patří nedostatek povědomí klinických lékařů, nejistota v tom, kdy a co hlásit, jakož i břemeno hlášení: vykazování není součástí obvyklého pracovního procesu klinických lékařů, zabírá čas a je opakované.

Proaktivní, spontánně, automatizované nahlašování nepříznivých reakcí, které je zakotveno v EHR a dalších informačních systémech, má potenciál urychlit identifikaci problémů s novými léky a obezřetněji kvantifikovat rizika starších léků.

Opravdu výmluvné je, když lékaři uvádějí, že nikdy neměli příležitost provést posouzení činnosti systému, a to proto, že "potřebné kontakty v CDC již nebyly dostupné a konzultanti CDC zodpovědní za přijímání dat na naše četné žádosti o pokračování v testování a hodnocení již více nereagovali ".

Ta poslední část je dost znepokojující, že? Připomíná mi záležitost Spider Papers.

Skupina s názvem Vědci CDC za zachování integrity, důkladnosti a etiky ve výzkumu (zkráceně CDC SPIDER) sestavila v dopise adresovaném řediteli CDC seznam stížností a kopii listu poskytla organizaci veřejného ochránce práv, U.S. Right to Know (USRTK).

Jsme skupina vědců z CDC, kteří jsou velmi znepokojeni současným stavem etiky v naší agentuře. Naše poslání se zdá být ovlivňovány a modelované vnějšími stranami a zločinnými zájmy.

Někteří naši vedoucí pracovníci jakoby obcházeli naše poslání a záměr, který má Kongres s naší agenturou. Co nás znepokojuje nejvíce, je, že se to stává normou, a ne pouze vzácnou výjimkou.

Někteří vyšší postavení představitelé vedení v CDC si tyto počínání očividně uvědomují, a dokonce jejich přehlíženy.

Propojení dozorových orgánů na farmaceutické společnosti


Existuje také zřejmé propojení mezi zaměstnanci CDC a Big Pharmy. Skvělým příkladem, co se týče vakcín, by byla Julie Gerberdingová. Poměrně nedávný příspěvek Roberta F. Kennedyho ml. na jeho instagramovom účtu vysvětluje:

Julie Gerberdingová. Jako ředitelka CDC v letech 2002 - 2009 Gerberdingová:

1. Umožnila společnosti Merck lukrativní monopol na bombastickou vakcínu MMR založen na padělání údajů společností Merck o její účinnosti a na tom, že ji nikdy nezkoumala CDC.

(Na oklamání regulátorů přikázala společnost Merck svým vědcům přidat do lidské krve králičí protilátky.) Vakcína nyní způsobuje u starší populace objevování se nebezpečného příušnic.

2. Dohlížela na vydání důležité studie CDC, Desteffano 2004, jejímž záměrem bylo zakrýt souvislosti mezi vakcínou MMR společnosti Merck a epidemií autismu.

3. potrestala, zastrašovány a umlčela Whistleblower CDC, Dr. Williama Thompsona, když se pokusil nahlásit, že představitelé CDC zničili údaje spojující epidemii autismu s vakcínou MMR od společnosti Merck.

4. Schválila a povinně zavedla nebezpečnou a neúčinnou vakcínu Gardasil od firmy Merck za 3,2 miliardy dolarů na základě jasně padělaných údajů o bezpečnosti a účinnosti.

V roce 2010 odměnila společnost Merck Gerberdingovú za její výnosnou věrnost za 7 let ve funkci ředitelky CDC pověřením vést v Merck divizi vakcín s ročním platem 2,5 milionu dolarů a 5 miliony dolarů v opcích na akcie.

O poškozeních vakcínou víme, jsou ale vakcíny stejně účinné / nezbytné u těch, u kterých k poškození nedojde?


Jako příklad poškození vakcínou rád používám vakcínu MMR.

Podle průzkumu MedAlerts databáze Systému hlášení nepříznivých případů po očkování (VAERS), který je předmětem výše zmíněné studie z 5.2.2019, kumulativní hrubý počet nepříznivých událostí jen z vakcín proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám byl 93 929 nepříznivých případů, 1 810 handicapované, 6 902 hospitalizací a 463 úmrtí.

Národní výnos pro děti poškozené očkováním vyplatil jako odškodné rodinám očkováním poškozených dětí přibližně 4 miliardy dolarů.

Přestože jde o astronomickou částku, ještě znepokojivější je vzhledem k tvrzení Ministerstva zdravotnictví a sociální péče, že do Systému hlášení nepříznivých případů po očkování (VAERS) je odhadem předávané pouze 1% poškození vakcínami.

I tyto skutečnosti jsou ilustrované studií, na kterou se hlavně zaměřuje tento článek.

Pokud jsou čísla od VAERS a Ministerstva zdravotnictví a sociální péče správně - že je předávané pouze 1% poškození vakcínami a odškodněna je jen 1/3 stížností - pak až 99% poškození zůstává nehlášené nebo rodiny drtivé většiny lidí poškozených vakcínami nesou náklady, opět jen kvůli chybným produktem výrobců vakcín.

V období let 2013 až 2017 zabily spalničky 2 lidí, ale vakcína jejich zabila 127. Šance úmrtí na spalničky je 0,01 - 0,02%, což znamená, že máte mnohonásobně vyšší šanci, že vás zasáhne blesk.

Navíc, pokud vaše dítě dostane spalničky, bude po celý život imunní, což se ale nedá říct o očkovaných dětech.

Takže tak. A pak je tu skutečnost, že k epidemiím spalniček došlo u vysoce očkovaných populací. Zcela jasně to říká studie zveřejněna již v roce 1994 v časopise JAMA Internal Medicine.

Spalničky jsou to nejpřenosnější onemocnění, jaké člověk zná. V průběhu 80. let minulého století počet případů spalniček v USA dramaticky vzrostl.

Očkování proti spalničkám je málo účinně


Překvapivě, k 20 až 40% případů propuknutí spalniček došlo u osob, které byly proti spalničkám patřičně očkováni. V reakci na to USA přijalo proti spalničkám dvoudávkové univerzální imunizační program.

Kriticky zkoumáme účinek selhání vakcíny u spalniček objevujících se u očkovaných osob. Zjistili jsme 18 hlášení propuknutí spalniček u velmi vysoko očkovaných školních populací, kde bylo proti spalničkám očkovaných 71 až 99,8% studentů.

Navzdory této velmi vysoké míře proočkovanosti, 30 až 100% (v průměru 77%) všech případů spalniček u těchto epidemií nastalo u dříve očkovaných studentů.

V našem hypotetickém školním modelu, poté, co bylo proti spalničkám očkovaných 95% školních dětí, se většina případů spalniček objevuje u patřičně očkovaných dětí.

Jediné smutné na výše uvedené studii je, že doporučila vyzkoušet více vakcín a selhání vakcíny kompenzovat opakovaným očkováním.

Epidemie vyvolává dokonce i živý virus ze samotné vakcíny


Během epidemie spalniček v Kalifornii v roce 2015 došlo k velkému počtu podezřelých případů u nedávno očkovaných lidí.

Ze 194 virových sekvencí spalniček získaných v roce 2015 v USA bylo 73 identifikováno jako vakcíny sekvence. Média (vlastněné farmaceutickou lobby) vyvolaly ve veřejnosti velkou úzkost.

Toto šíření strachu vedlo k démonizaci neočkovaných dětí, které byly vnímány jako šiřitelé onemocnění.

Rebecca J. McNallová, spoluautorka zveřejněné studie a vedoucí pracovnice CDC Divize virových onemocnění, která měla údaje, dokazující, že epidemii spalniček zčásti způsobila vakcína. Jde o důkaz selhání vakcíny při zabezpečení imunity.

Podle článku zveřejněného v roce 1991 v časopise American Journal of Public Health "počátkem roku 1988 došlo k epidemii 84 případů spalniček na univerzitě v Coloradu, v níž 98% studentů mělo dokumentaci o patřičné imunitě proti spalničkám díky požadavku na očkování účinné od roku 1986".

Studie zveřejněná ve velmi prestižním časopise Bulletin of the World Health Organization se prizrela nedávnému výskytu spalniček v Číně a zjistila, že v období let 2009 až 2012 bylo v zemi zaznamenáno 707 epidemií spalniček s prudce stoupajícím trendem v roce 2013.

"Počet případů spalniček hlášeno za prvních 10 měsíců roku 2013 - 26 443 - byl trojnásobek čísla udávaného za celý rok 2012."

Je to zvláštní, když se vezme v úvahu, že od roku 2009 "... první dávka vakcíny obsahující virus spalniček se dostala k více než 90% cílové populace".

Studie publikovaná v časopise Clinical Infectious Diseases - k jeho autorům patří vědci pracující pro Výbor pro imunizaci, Oddělení zdraví a mentální hygieny města New York City, Národní centrum pro imunizaci a respirační onemocnění a Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v Atlantě, státě Georgia - se prizrela důkazem z epidemie spalniček v New Yorku z roku 2011.

Ty dokazovaly, že schopni nakazit se spalničkami a zároveň nakazit nimi jiných (sekundární přenos) byly i jedinci s důkazem o předešlém očkováni proti spalničkám a imunitou proti nim.

Seznam příkladů je dlouhý a naznačuje, že místo zanedbání očkování jsme svědky selhání vakcíny, na tyto skutečnosti se však mainstreamová média nikdy nezaměřují.

V člověku to vyvolává otázky, nakolik jsou vakcíny účinné a zda vůbec vytvářejí imunitu, kterou slibují.

Rozloučím se s vámi videem, jak Mary Hollandová poučuje washingtonský výbor o zákonu HB1638, návrhu povinného očkování podobného nedávnému zákonu o povinném očkování SB276 schváleném v Kalifornii.

Ponaučení


Je zcela jasné, že povinné očkování jsou neomluvitelné. Informace uvedené v tomto článku se soustavně ignorují a zdravotnické úřady se na ně nikdy nezmeriavajú.

Mainstreamová média raději používají výrazy jako "protiočkovacie konspirační teorie" a jejich představitelů zesměšňují, aby dále zdůrazňovaly svou korporátní agendu.

Proč se nikdo nikdy nevěnoval otázkám vysloveným v tomto článku, proč je nikdo nevyvrátil, ba ani na ně nereagoval?

👍 Tento návod je užitečný