Vaše tělo vás již varuje 24 hodin před mrtvicí. Podívejte se na tyto příznaky, které by měl každý z nás znát.

0
(0)

Tomáš , 09. 08. 2021

Odborné průzkumy ukazují, že jen ve Spojených státech prodělá každý rok mrtvici 800 000 jedinců, přičemž tato nemoc představuje jedno z dvaceti úmrtí. Může k tomu přitom dojít kdykoli a u kohokoli. Neznáte-li vy i vaše okolí příznaky, mohou reagovat se zpožděním, což může mít fatální následky. Pokud budete znát příznaky a včas je rozeznáte, můžete zachránit život svůj nebo někoho vám blízkého. Proto se na ně dneska podíváme.

Mrtvice je jedním z nejčastějších důvodů dlouhodobé invalidity, ale také jedno z onemocnění, kterým lze nejlépe předcházet. Většina pacientů, kteří ji zažili, prožívají příznaky podobné mrtvici již 24 hodin před samotným nástupem onemocnění. Když je budete znát a brát vážně, můžete vhodně reagovat a předejít dlouhodobým a vážným následkům, se kterými byste se jinak museli potýkat. A věřte, že nejde o nic příjemného. Čím dříve se problém vyřeší, tím lépe se budete cítit.

Proč se tato nemoc objevuje?

Cévní mozková příhoda je důsledkem poruchy krevního oběhu v mozku. Způsobit to může hned několik věcí. Může se jednat o hemoragickou mrtvici nebo zastavení přívodu krve do mozku. V druhém případě to nazýváme ischemickou mrtvicí. Příznaky se mohou objevit velmi náhle, ale většina pacientů je zažívá minimálně den předem. Jakmile budete vědět, na co se soustředit, můžete reagovat přiměřeným způsobem a ihned vyhledat pomoc. Jedině tak si můžete zachránit život a předejít vážným následkům tohoto onemocnění.

Nejčastější příznaky, které musíte znát

Vysoký krevní tlak je velkým problémem pro mnoho lidí. Mnoho pacientů nezaznamenává žádné další příznaky, ale bohužel tato zdravotní potíž může vést k poškození cév. Vysoký krevní tlak kromě toho může vést také k tvorbě sraženin v tepnách, které vedou krev do mozku. Tímto způsobem se může céva zablokovat a do mozku nebude moci proudit krev, jak by měla. V tomto případě dojde k ischemické mrtvici.

Mezi další velmi časté příznaky patří například ztuhlý krk nebo problémy s řečí. Mnoho pacientů, kteří prodělali mrtvici, hlásili svým lékařům silné bolesti hlavy, které provázela silná bolest mezi očima a ztuhlý krk. Problémy s řečí jsou velmi časté a snadno vás mohou upozornit na přicházející mrtvici. Pokud máte potíže s mluvením nebo porozuměním, můžete mít sraženinu a krev v tom případě neteče do části mozku, která ovládá řeč.

Ochrnutí a potíže se zrakem

Necitlivost a ochrnutí jedné strany těla mnohdy přichází až po mrtvici, ale může se objevit již před nemocí. Pokud nejste schopni hýbat končetinami na jedné straně těla, je to jasný signál, že máte mrtvici a měli byste okamžitě reagovat a jet do nemocnice. Problémy s viděním se mohou objevit náhle a zasáhnout jedno nebo obě oči. Cévní mozková příhoda může způsobit rozmazané, ale také dvojité vidění.