Je podle vás přítomnost otce u porodu zásadní? Ženy diskutovaly na toto téma dost zásadně.

0
(0)

Dalibor , 05. 05. 2021

V současné době se hojně spekuluje o tom, zda by měla být povolena přítomnost otce u porodu, nebo zda tuto možnost zakázat. Někomu může být tato přítomnost a podpora příjemná, jinému by mohla spíše uškodit. Existuje mnoho smysluplných důvodů, proč otce u porodu ano, ale i těch, které se zabývají důvody, proč by otec neměl mít možnost být u porodu. Kdo jiný by měl lépe vědět, zda mu přítomnost otce pomůže než sama rodička? Přítomnost otce u porodu má obrovské výhody, a to jak pro ženu, tak i pro muže a jejich budoucí vztah. Nicméně konečné rozhodnutí musí učinit každý pár společně.

Novinka v podobě přítomnosti otce u porodu

Teď si možná říkáte, že tato možnost tu pro nastávající tatínky je již několik let, tak jaká pak novinka? I to vám vysvětlíme. Možnost otce u porodu je z hlediska historie poměrně nová záležitost a možnost, která se mužům dostala. Již tu sice pár let je, ale do současné moderní doby to mohl být jen sen mnoha budoucích matek a otců. Budoucí otec měl v dřívějších dobách vstup do porodnice zakázán a v dobách, kdy se ještě rodilo doma za přítomností porodní báby tomu také nebylo jinak. Otec byl z místnosti, kde žena rodila, vykázán. Dnes už ale není žádnou výjimkou, že je rodící žena doprovázena do porodnice svým mužem, který jí může být při porodu velkou oporou, což jistě mnoho žen uvítá.

Hlavní slovo by měla mít žena

Hlavní slovo o tom, zda chce mít poblíž svého muže, by měla mít rozhodně rodící žena. Kdo také jiný? To, co je nejvíce potřeba, je zajistit ženě co největší pohodlí u porodu a takové podmínky, aby se jí dobře rodilo. Jen ona sama nejlépe ví, zda pro ni bude přítomnost muže přínosným nebo spíš stresovým faktorem. A podle toho, by se mělo okolí zařídit. Jedině ona ví, zda jí muž bude oporou, podporou a pomocníkem, díky kterému zvládne porod lépe, nebo zda se jeho přítomností bude ještě více stresovat a potřebuje tuto fázi svého života zvládnout sama. Proto je velmi dobré, když se tato možnost přítomnosti otce u porodu nachází, ji pořádně zvážit, prodiskutovat a utvořit tak společné rozhodnutí, v němž bude mít hlavní slovo žena, které se porod týká. Je velmi důležité vědět, zda by tuto roli opory na porodním sálu muž zvládl, pokud ano, budete se cítit lépe s ním.

Proč by měl být otec přítomen

Partner celý život funguje jako ochránce ženy. A právě to muž cítí při porodu mnohem více než kdykoli jindy. Žena je při porodu vysílená, unavená a velmi snadno zranitelná, muž tedy může cítit morální potřebu, být své partnerce po bodu v této chvíli více než v jakékoli jiné. A ženě může přítomnost partnera opravdu pomoci. Žena získá možnost o muže se opřít a všechny pocity sdílet společně. Může využít také pomoci při běžných činnostech, jako je dojít si na toaletu, což je pro ženu během porodu velmi namáhavé. Velmi také pro ženu znamená podpora běžnými partnerskými gesty jako je držení za ruku, stisknutí ramene a objetí. Partnerka tak získá veškerou pomoc, kterou potřebuje, od blízké osoby, což má pozitivní vliv na její sílu a psychiku a partner se bude cítit užitečný, bude mít pocit, že v této stresové situaci má možnost něco dělat, což velmi pomůže i jemu. Kromě toho takováto spolupráce na porodním sálu dokáže prohloubit a upevnit partnerský vztah.