Pravda o rybě Pangasius! Jak poznat tu špatnou? Jak nebezpečná je pro naše zdraví?

0
(0)

Bláha Tomáš , 05. 12. 2018

Pangasius neboli Basa je druh říční ryby, která obsahuje množství chemikálií, bakterií, hormonů a těžkých kovů.

Tato ryba nahromadí vysokou úroveň arsenu, stejně jako polychlorované bifenyly, DDT a jeho metabolity, chlordan kongenerů (CHLS), kovové nečistoty, izomery hexachlorcyklohexanu, hexachlorbenzen a jiných toxických a nebezpečných látek.

Proč rybu pangasius není dobré jíst

Ve skutečnosti, že tato ryba většinou chová v řece Mekong ve Vietnamu, kde úroveň znečištění vody je jednou z nejvyšších na světě. Do Mekongu se vypouštějí sloučeniny z neočištěné vody chemických továren, odpadní vody z čistíren a hnojiv z polí. A bezohlední chovatelé také krmí pangasia geneticky modifikovanými potravinami a dalšími chemikáliemi.

Pangasius je za babku, takže ryby se prodávají hlavně pro chudé vrstvy a posílají se do zemí “třetího světa”, kde ryby aktivně kupují.

Při zamrazení pangasia se využívá stejná voda z Mekongu. Aby urychlily růst ryb 4x rychleji, přivážejí z Číny hormony, které se zavádějí do těla samic. Ačkoli orgány, které kontrolují kvalitu výrobků v Evropě, vyžadují data o těchto hormonů, výrobci je odmítají poskytnout.

Studie ukazují, že konzumace pangasia vede k poškození jater, onemocnění krve, poškození vnitřních orgánů.

Dávejte si pozor a pokuste se zastavit konzumaci této ryby. Je velmi nebezpečná pro člověka a hlavně pro malé děti. Dávejte pozor na to, co jíte!

Řekněte svým přátelům o této šokující pravdě o pangasii.

👍 Tento návod je užitečný