Nepříjemné otoky nohou trápí muže i ženy. Jejich příčina může být v našem zdraví, ale i návycích

4.2
(46)

Dalibor , 20. 11. 2019

V rámci série článků zaměřených na analýzu příčin a výběr vhodné léčby pro různé typy bolestí, přinášíme další článek pojednávající o bolestech a otocích nohou.Tyto typy potíží patří mezi běžně se vyskytující zdravotní problémy, které trápí mnoho lidí, stejně muže i ženy různého věku.

Způsobované mohou být celou škálou faktorů, proto je důležité zjistit příčinu a následně na to se snažit vybrat tu správnou léčbu.Odstranění bolestí a otoků nohou dokáže výrazně zlepšit kvalitu života člověka. Otoky nohou obecně vznikají v důsledku nahromadění tekutin.

Mezi nejčastější příčiny hromadění tekutiny v nohách patří následující:

Dlouhodobé sezení nebo stání

Problém se zvykne prohlubovat v horkém počasí, kdy se tekutiny mohou hromadit převážně v chodidlech, kotnících a lýtkách.

Nefunkční chlopně v žilách

S přibýváním věku nebo v případech nadváhy dochází k zvýšenému opotřebení srdečních chlopní, které mají za úkol bránit zpětnému průtoku krve. Krev se tak z nohou neodvádí do srdce, ale zůstává a hromadí se v nohách.

Chronická onemocnění plic

Mezi typická onemocnění plic způsobující bolesti a otoky na nohou patří dušnost a chronická bronchitida, které zvyšují tlak v žilách vedoucích ze srdce do plic. Tento tlak se pak zpětně projevuje na srdci a může také způsobovat bolesti a otok v nohách.

Městnavé srdeční selhání

Jedná se o nemoc, při které srdce nedokáže efektivně pumpovat krev, což následné vyvolává hromadění tekutin v plicích a jiných částech těla. Nejzřetelněji se tyto otoky projevují právě na nohou.

Těhotenství

Během těhotenství může plod vyvíjející se v děloze tlačit na některé žíly vedoucí do a z oblasti nohou. Otoky během tohoto období bývají dosti časté. Hromadění se tekutin během těhotenství může být způsobováno i jinými, více závažnými onemocněními (například tzv. Preklamsiou).

Nízká hladina bílkovin v krvi

Tento problém vzniká nejčastěji v důsledku podvýživy, nesprávné výživy (například u vegetariánů, kteří mají špatně sestavený jídelníček), ale také v důsledku špatně fungujících ledvin nebo jater.

Proteiny pomáhají udržet v žilách sůl a vodu a proto ve zdravém prostředí tekutiny neunikají do okolních tkání. Pokud však hladina krevního proteinu jménem Albumin klesne pod určitou úroveň, začnou se tekutiny shromažďovat převážně v tkáních chodidel, kotníků a lýtek.

Lymfedém

Při lymfedému se v končetinách shromažďuje lymfatická tekutina jako následek špatně fungujícího lymfatického systému nebo jako důsledek odstranění lymfatických uzlin. Lymfatická tekutina je bohatá na bílkoviny, která za normálních okolností proudí rozsáhlou sítí lymfatických žil a kapilár, přičemž v uzlinách dochází k jejímu pročišťování od škodlivin a bakterií.

Pokud je průtok lymfatické tekutiny nějakým způsobem omezen, tekutina se následně začne hromadit a způsobovat v daných místech otoky vyprovázené bolestmi. Nejčastěji se s tímto typem problémů setkáváme u lidí, kteří podstoupili konvenční léčbu rakoviny ozařováním, chemoterapií nebo odstraněním lymfatických uzlin.

Infekce

Nezřídka bývá příčinou otoku a bolestí v nohách infekce. Riziko infekce je vyšší u lidí trpících diabetickou neuropatií. Pokud trpíte cukrovkou, je velmi důležité si prohlížet nohy každý den a kontrolovat, zda se vám na nich nevytvářejí puchýře nebo vyrážka, protože poškozené nervy nemusí problém signalizovat dost brzy.

Šíření a infekce nepovšimnutých puchýřů může postupovat velmi rychle, proto je jejich včasné zjištění velmi důležité.

Vedlejší účinky léků

Velké množství léků může jako vedlejší účinky způsobovat bolesti a otoky nohou.

Mezi nejčastější léky mající takový vliv na organismus patří hormonální léky (estrogeny), antikoncepce, testosteron, hormonální terapie, blokátory vápníku, léky na vysoký krevní tlak, steroidní léky (anabolika a kortikosteroidy), antidepresiva, běžné léky proti bolesti (Ibuprofen) a léky na cukrovku.

Projevy hromadění tekutin v nohách se mohou různit, ale obecně bude na postiženém místě natažená a lesklá kůže. Pro výběr správné léčby otoků nohou je vždy třeba znát jejich správnou příčinu. Někdy je pro laika samotného těžké příčinu odhalit, proto je vhodné v těchto případech pro diagnózu problému navštívit klasického lékaře, který má k dispozici adekvátní přístrojové vybavení. Způsob léčby si pak každý pacient vybere sám – ať už se rozhodne pro konvenční léčbu, léčbu alternativní nebo kombinaci obou.

Mezi klasická vyšetření ke zjištění příčiny u lékaře patří analýza vzorku moči (pro stanovení hladiny albuminu), dále se využívají krevní testy a elektrokardiogram (EKG). V neposlední řadě pak rentgen plic, ultrazvuk na blokády žil a artérií v nohou, případně na odhalení nefunkčních chlopní.

Léčba bolestí a otoků nohou je pak zaměřena na nápravu zjištěného problému. Mezi nejčastější obecná doporučení patří strava s nízkým obsahem soli (sodíku). Rozšířeným, ale nepříliš ideálním doporučením, bývá i omezení příjmu tekutin.

To sice může částečně odstranit problém s jejich nadbytečným hromaděním, ale na druhé straně ochuzuje tělo o možnost správného pročišťování se od toxinů. Pokud by se omezování tekutin praktikovalo dlouhodobě, mohlo by naopak vést k problémům s ledvinami a tudíž k ještě většímu prohloubení již existujících potíží.

Mezi další obecné doporučení patří poskytnout nohám odpočinek, během kterého se umístí do vyvýšené polohy nad úroveň vašeho srdce. To je možné praktikovat pouze v případě, pokud člověk netrpí dušností. Ve vyvýšené poloze otoky po čase obvykle na odezní.

Konvenční lékaři často také předepisují odvodňovací tabletky, což podle našeho názoru není moc správný způsob. Tabletky lze užívat krátkodobě na odstranění akutních problémů, ne dlouhodobě, neboť jejich nadužívání by zdravotnímu stavu mohlo více uškodit než prospět.

V případě oteklých nohou během těhotenství je možné vyzkoušet jejich polohování nad úrovní srdce a vyhýbání se ležení na zádech za účelem zlepšení krevního oběhu.

Pokud vám nohy otékají v důsledku nefunkčnosti chlopní v srdci, pak byste své nohy měli polohovat pravidelně a kromě toho se také obvykle doporučuje nošení kompresních punčoch. Lékaři v tomto případě doporučují proceduru pod názvem nitrožilní ablace, jejímž cílem je zlepšení průtoku krve v žilách a tepnách nohou.

Bez ohledu na příčinu otoků, postižené místo by mělo být za všech okolností chráněno před tlaky, poraněními a extrémními teplotami. Časem se pokožka na postižených místech stane křehčí a snadněji zranitelnou.

Hojení míst postižených otoky po říznutí, záděry, škrábanců a popáleninách trvá mnohem déle, než hojení pokožky na zdravých místech, navíc zde hrozí zvýšené riziko infekcí. Dobrou zprávou je, že při brzkém podchycení a správném přístupu k léčbě lze valnou většinu bolestí a otoků nohou úspěšně zdolat.

V našem příštím článku se budeme podrobněji věnovat několika přírodním bylinám, které jsou účinné při léčbě a zmírňování problémů s oteklými nohami.