Nebezpečné potraviny, které jsou na trhu a na, které si dávat pozor.

0
(0)

Dalibor , 04. 09. 2022

Jen před několika dny jsme vás informovali o nápoji, který byl stažen z trhu, a již nyní inspektoři Státní veterinární a potravinové správy upozorňují na další nevyhovující potraviny.

Nevyhovující potraviny

Velmi špatně dopadly výsledky vzorků odebraných v bardejovském supermarketu, kde zjistili několikanásobně překročené množství kadmia v mrkvi umyté od dovozce Hand - Pol Skup Warzyw Owocow z Polska. Jedná se o toxickou chemickou látku, která způsobuje rakovinu a dostala se do půdy v důsledku hnojení.

Jahodový kompot v mírně sladkém nálevu

Pokud jste si koupili jahodový kompot v mírně sladkém nálevu od Natur farm, který byl dovezen z Číny, ani ho neotvírejte. Bylo v něm nalezeno nepovolené barvivo E 124 - Ponceau 4R/košenilová červeň A v množství 13,4 mg/kg, které se nesmí pro tento výrobek použít.

RAVITA tmavá tepelně loupaná pohanka

Bohužel byly nepovolené látky nalezeny i v potravinách, které jsou považovány za zdravé, ale v tomto případě může být opak pravdou. Výrobek RAVITA tmavá tepelně loupaná pohanka z Číny se stahuje z trhu, protože obsahuje překročené množství reziduí pesticidu glyfosátu.