Mozková mrtvice je velice závažný stav postihující více ženy než muže a měli byste znát jeho hlavní rizika i příznaky

0
(0)

Tomáš , 26. 08. 2021

Mozková mrtvice je hovorové označení pro náhlou mozkovou příhodu, která nastává nejčastěji kvůli ucpání tepny krevní sraženinou a omezením přívodu kyslíku do mozku. Méně častou, ale stejně závažnou příčinou bývá prasklá tepna nebo céva, s následným krvácením do mozku.

Statistiky ukazují, že mozková mrtvice častěji postihuje ženy a s věkem nad 70 let se pravděpodobnost značně zvyšuje. V důsledku hormonálních změn v klimakteriu jsou však ženy ohroženy již kolem 50. roku věku. Je tedy dobré vědět, jaké jsou rizika i příznaky tohoto zdraví a život ohrožujícího stavu, aby bylo možno včas zasáhnout a přivolat lékařskou pomoc.

Hlavní rizika vzniku mozkové mrtvice

Kromě výše uvedeného věku patří mezi hlavní rizika vzniku mozkové mrtvice:

 • poruchy srdečního rytmu
 • vysoký krevní tlak (přičemž další komplikaci může představovat také dlouhodobě užívaná antikoncepce)
 • kouření
 • cukrovka
 • vysoká hladina cholesterolu
 • nedostatek zdravého pohybu a s ním související větší nadváha nebo obezita

V rámci prevence vzniku mozkové mrtvice je tedy žádoucí v případě potřeby upravit životní styl tak, abychom co nejvíce snížili pravděpodobnost, že nás mrtvice postihne. Tím uděláme hodně i pro naše celkové zdraví a budeme lépe chráněni také proti jiným závažným onemocněním. Ideální je snížit stres, jíst pravidelně a zdravě a věnovat čas aktivnímu pohybu, samozřejmě v závislosti na možnostech a zdravotním stavu.

Nejčastější příznaky mozkové mrtvice a jak lze pomoct

Jako u každého rychle postupujícího ohrožení zdraví a života je i v tomto případě nezbytně nutné včas rozpoznat příznaky počínající mozkové mrtvice a co nejdříve přivolat lékařskou pomoc. Čas je zde opravdu klíčový faktor a pomoc by takto postiženému člověku měla být poskytnuta bezodkladně, nejpozději však do několika hodin od okamžiku, kdy se objevily příznaky.

K nejčastějším příznakům, kterými se mozková mrtvice projevuje, patří

 • pokleslý koutek na levé nebo pravé straně
 • duševní zmatenost, dezorientace a obtíže s chápáním slov
 • silná bolest hlavy
 • ztráta koordinace
 • porucha hybnosti levé nebo pravé paže a nohy, pocit slabosti
 • náhlá porucha zraku, rozostřené vidění
 • porucha schopnosti mluvit, zpomalená mluva, méně zřetelná
 • pocit brnění v rukou a nohou

Pokud máte za to, že osoba, s níž jste právě v kontaktu, prodělává mozkovou mrtvici, protože vykazuje některé z uvedených příznaků, existují metody, jakým způsobem se přesvědčit o tom, zda se skutečně jedná o tento stav a je tedy třeba co nejdříve zalarmovat zdravotní záchrannou službu.

Dotyčný by měl být schopen na vaše vyzvání nebo žádost natáhnout před sebe ruce tak, aby směřovaly dlaněmi dolů. Měl by být také schopen bez problému zapískat nebo se usmát tak, aby byl vidět chrup. Pokud daná osoba není schopna takové vaší žádosti vyhovět a vy případně i vidíte, že její paže jakoby padají dolů, je třeba urychleně jednat. Přivolejte lékařskou pomoc a do jejího příjezdu uložte dotyčného do polohy na záda a zakloňte mu hlavu. Buďte u něj a sledujte ho, zejména jeho dýchání, a to až do příjezdu lékaře.