Po 71 letech manželství zemřeli ve stejný den během několika hodin.

0
(0)

Dalibor , 31. 10. 2020

Když s někým prožijete téměř celý život, je samozřejmé, že vás tento člověk hluboce ovlivní a že jste s ním v mnoha věcech jakoby spojeni. To se často děje u některých manželských párů, které spolu strávily mnoho desetiletí. Tito lidé jsou spolu často tak propojeni, že v případě, že jeden z nich zemře, velmi často za krátkou dobu zemře i druhý z páru. Přesně to se stalo i v případě jednoho manželského páru, který společně prožil sedmdesát jedna let šťastného života.

Příběh jako ze zamilovaného filmu

Jedná se o příběh jako z červené knihovny či z hollywoodského filmu, Frances a Herbert se poprvé setkali, když jemu bylo dvacet dva let a Frances pouhých šestnáct. I když byli velmi mladí, oba cítili, že je to láska na celý život, a tak se po roce zasnoubili a brzy se konala svatba. Jejich svatební den se ale málem nekonal, neboť jak Frances uvedla v jednom televizním rozhovoru, který se konal u příležitosti sedmdesátého výročí jejich sňatku, přijela na svatbu o hodinu později, než měla. Malé zpoždění nevěsty je sice tradice, nicméně toto zpoždění bylo podle kněze příliš velké a on je pak nechtěl oddat, naštěstí se ho podařilo nakonec přemluvit. Pokud jde o tajemství, které podle páru stálo za jejich dlouhým a spokojeným manželstvím, vždy uváděli lásku, trpělivost a laskavost.

…ani smrt je nedokázala rozdělit

Poté, co spolu prožili krásný a naplněný život, to vypadalo, že je osud, nebo lépe řečeno smrt, na chvíli rozdělí. Znenadání totiž jednoho dne Herbert ve věku devadesáti čtyř let zemřel. Jejich pouto se ale nakonec ukázalo být silnější než smrt, neboť Frances po necelých dvanácti hodinách svého manžela na nebeskou pouť následovala. Oba dva tak zemřeli ve stejný den,  byli tak spolu nejen, dokud je smrt nerozdělila, ale zcela jistě jsou spolu i teď. Na celém světě již byly zjištěny desítky podobných případů, které jsou důkazem toho, jak silnou moc může mít celoživotní láska.