Lékaři varují: V žádném případě nedávejte svým dětem jíst párky! A neměli by je jíst ani dospělí ...

0
(0)

Dalibor , 12. 01. 2020

Rodiče chtějí vždy chránit své děti před nebezpečím, ale někdy zvyknou obětovat pohodlí za zdraví. Mnozí lidé jsou tak zvyklí na určité stravovací rutiny, že si ani neuvědomují, jak může jejich chování ohrozit nejen jejich samotných, ale i své děti. Mezi jedno z nejpopulárnějších potravin u nás patří párky, které v sobě ukrývají pro zdraví velmi vážné riziko.

Co odhalily studie o konzumaci párků

Studie zjistily, že  děti, které snědí více než 12 párků za měsíc, mají 9 krát vyšší riziko rozvoje dětské leukémie . 

A to není všechno

Další studie zjistila, že děti, které konzumovaly párky 1 nebo vícekrát týdně, měli také vyšší riziko vzniku rakoviny mozku. Studie zkoumala vztah mezi konzumací některých potravin a rizikem leukémie u dětí od narození po 10. rok života v jednom z okresů metropole Los Angeles mezi lety 1980 až 1987. Její závěrem bylo, že existuje silný vztah mezi dětskou leukémií a dětmi, jejichž otcové jedli 12 a více párků měsíčně už před početím. To demonstruje, jak stravovací zvyky rodičů během a dokonce i před početím dětí mají na jejich zdraví velký vliv. 

Výzkumníci Sarusuza a Savitz studovali výskyt dětské leukémie v Denveru, USA. Odhalily, že děti narozené matkám, které konzumovaly párky jeden nebo vícekrát za týden během těhotenství, měli až 2-násobně zvýšené riziko vzniku nádorů na mozku .

Co je příčinou škodlivosti párků?

Předpokládá se, že příčinou uvedených rizik možných zdravotních problémů je  obsah dusičnanů  v párcích.
Zpracované masné výrobky často obsahují sodík (sůl), dusičnany, fosfáty a další potravinové přísady.
"Navíc, v uzením mase se nacházejí také polycyklické aromatické uhlovodany, které přispívají ke zvýšenému riziku srdečního selhání" , vysvětluje Alicja Wol, DMSc. Podle Kanadské nadace proti rakovině působí dusičnany jako konzervační látky zabraňující zkažení masa a také dodávají masu lepší barvu. Dusičnany a dusitany sice samy nezpůsobují rakovinu, ale za jistých okolností se mohou v těle měnit na jiné sloučeniny jako  nitrosaminy  a  nitrozamídy . Tyto látky již jsou spojovány se zvýšeným rizikem rakoviny.

Do některých masných výrobcích se přidává i vitamín C, který má také konzervační účinky. Ten však v těle brání přeměně dusičnanů na nitrosaminy. Proto v případě, že tyto masné výrobky konzumujete, ať už vy nebo vaše děti a není v nich vitamin C, můžete ho dodatečně podávat ve formě tabletek. Alespoň částečně tím snížíte riziko vzniku rakoviny.

Jak se vyhýbat potravinám s obsahem dusičnanů?

1. Omezte konzumaci zpracovaných potravin a masa jako jsou párky, salámy, klobásy a podobně.

2. Kontrolujte složení výrobků na obalu, zda neobsahují dusíkaté sloučeniny sodíku nebo draslíku (dusíkaté soli). Kromě masa je mohou obsahovat i některé jiné potraviny v plechovkách.

3. Upřednostněte bio potraviny, v nichž není dovoleno používat uvedeno konzervační látky.

4. Otestujte si vaši vodu z vodovodu. Vodárny obsah těchto sloučenin ve vodě sledují a měly by naměřené hodnoty zveřejňovat. Zavolejte jim a zeptejte se jich na to. Případně si nechte vodu otestovat v laboratoři. Pokud by obsahovala vysoké koncentrace dusičnanů, použijte vodní filtry (destilační, reverzní osmóza a iontové výměnné filtry).

5. Jezte stravu bohatou na antioxidanty. Zmíněný vitamin C a některé další vitaminy mohou zredukovat konverzi dusičnanů a dusitanů na nitrosaminy.