Lékaři vám o něm neřeknou, ale tímto způsobem snížíte riziko infarktu a mrtvice až o 75%

0
(0)

Dalibor , 09. 03. 2020

V očích mnoha lidí je cholesterol hlavním viníkem vzniku náhlých cévních onemocnění jako jsou infarkt myokardu či cévní mozková příhoda, lidově nazývaná i porážka či mrtvice.

Ohledně cholesterolu však mezi lidmi panuje mnoho nedorozumění. V dnešním článku se budeme blíže věnovat tomu, jak těmto vážným zdravotním komplikacím poměrně jednoduše předejít.

Pravda o cholesterolu a jeho vlivu na vaše cévy

Nejprve se podívejme na cholesterol. U něj totiž není až tak důležitá jeho celková hladina, jako poměr mezi různými druhy cholesterolu.

Například vezměme si člověka s celkovým cholesterolem 300. U mnohých z vás to může evokovat přímo hrůzu v očích.

Pokud však hladina dobrého cholesterolu je 85 až 90, což je poměrně běžné u žen, pak poměr je správný a neexistuje žádné zvýšené riziko.

Avšak mnozí z lékařské komunity chtějí, abyste věřili, že hladina celkového cholesterolu 300 je nebezpečná. Proto vás vystraší a následně hned předepíší užívání statinů (léků na snížení cholesterolu).

Jak jsme však již uvedli, důležitý je poměr mezi "špatným" LDL a "dobrým" HDL cholesterolem.

Pro ty z vás, kteří chcete mít ještě ucelenější obraz o vaší krevní hladině cholesterolu, můžete si vyžádat rozbor ve speciálním laboratoři. Tam vám zjistí podrobnější členění než jen na HDL a LDL cholesterol.

Proč na cholesterolu vlastně záleží

Další otázkou, která vás určitě napadne, je, že proč na cholesterolu vlastně záleží?

Málo lidí totiž ví, že naše krev je ve skutečnosti abrazivní neboli brusná, drsná, respektive abraziva stěny cév.

No a právě toto "broušení" stěn cév v nich způsobuje záněty, hlavně ve velkých cévách jakými jsou naše arterie v blízkosti srdce.

No a právě zde hraje cholesterol důležitou roli při opravě našich cév.

Vysoká hladina cholesterolu tak může být i určitým indikátorem toho, že se v našem těle nachází velké množství zánětů. Tělo pak cholesterol využívá na opravu škod, které způsobily.

Problémem LDL cholesterolu však je, že sice trhliny v cévách sice zalepí, ale nadále se na opravených místech hromadí.

Jeho nánosy pak mohou být natolik velké a hrubé, že cévy nakonec ucpe. K tomu však dochází pouze tehdy, když je krev příliš hustá.

Otázkou tedy je, jak zajistit, aby naše krev nebyla hustá.

Zajímavé zjištění ze statistik ohledně žen

Při zkoumání medicínských statistik vědci přišli k zajímavému zjištění a to, že infarkty myokardu a mozkové příhody (mrtvice) se téměř vůbec nevyskytují u žen během reprodukčního věku.

Proč je tomu tak? Čím se tyto ženy liší od mužů?

Zřejmě už tušíte o co jde. Jde o menstruaci. Při ní se totiž z těla odstraňuje část krve, čímž dochází ke snižování její hustoty.

No a právě tento fakt chrání ženy v reprodukčním věku před infarktu a mozkové mrtvice. Muži samozřejmě tento ochranný efekt menstruace nemají a proto se u nich tato onemocnění vyskytují poměrně často, a to i v mladším a středním věku.

Avšak po menopauze se uvedené riziko u žen a mužů vyrovnává.

Pravda, která vám celý ten čas hledí přímo do obličeje

Postupně se dostáváme k jádru našeho článku. Tím je otázka, jak zajistit zředění husté krve iu mužů nebo u žen po menopauze, tedy v jakémkoliv věku?

Na to existuje jedna extrémně užitečná věc - darování krve .

Výzkum prováděný v 90. letech minulého století zjistil, že lidé, kteří darovali krev alespoň jednou nebo dvakrát do roka, vykazovaly až o 75% nižší riziko infarktu myokardu a náhlé mozkové příhody.

K podobným zjištěním dospěl i výzkum prováděný ve Skandinávii, při kterém se testovala ještě mnohem větší skupina lidí. Riziko se snížilo o 75 až 80%. Žádná tabletka na cholesterol nemá takový dobrý účinek!

A proč vám o tom lékař neřekne? Určitě se tuto otázku nyní sami sebe ptáte. Proč o tak závažné věci, která má takové jednoduché řešení, vám ještě lékař neřekl?

No představte si, co by se pak stalo se všemi těmi léky proti vysokému cholesterolu. Zřejmě by jejich prodej totálně zkolaboval.

No a právě to je zřejmě důvod, proč o tom lékaři velmi neříkají. Z předepisování léků na cholesterol mají zřejmě tučné provize od farmaceutických firem.

No a vy sice dosáhnete nižší cholesterol v krvi, ale zároveň vám léky přinesou množství hrozivých vedlejších účinků.

Kromě toho si také můžete o darování krve a snížení rizika cévních příhod podívat jedno vskutku zajímavé video (v angličtině):