Lék, který způsobuje rakovinu a poškozuje lidský mozek. Dávejte si pozor a vyhněte se mu

4.5
(49)

Tomáš , 12. 06. 2019

Evropská lékařská agentura varuje všechny před hrozícím nebezpečím v podobě těchto léků. Od této instituce byla již nařízeno zastavit výrobu  a pozastavit užívání léků ve všech nemocnicích i lékárnách. Tento lék má na své svědomí již 12 vážných onemocnění mozku a 3 z těchto případů byly smrtelné. 

Nebezpečný lék

Evropský orgán pro kontrolu léčiv doporučil pozastavení distribuce toho léku s okamžitou platností. Jedná se o lék Zinbrya. 
Tento lék byl původně určen na léčbu roztroušené sklerózy. Lék byl již stažen z prodeje.

Toto vážné opatření bylo vydáno na základě 12 velmi vážných případů onemocnění mozku. 

Nařízení platí i pro všechny lékárny a nemocnice, aby se tento lék nadále neprodával ani nepodával pacientům. 
Všichni lékaři mají povinnost informovat o této skutečnosti své pacienty, kteří lék Zinbrya užívají. Nejlepší variantou je tento lék ihned přestat užívat a po konzultaci se svým lékařem ho nahradit za jinou alternativu. 

Pacienti, kteří tento lék budou muset přestat užívat, by měli být bedlivě pozorování svým lékařem alespoň 6 měsíců. 

Ohrožené orgány

Většina zaznamenaných případů se projevila do 8 měsíců od zahájení léčby tímto lékem. 

Již od roku 2017 jsou známy případy, kdy tento lék souvisel s vážným imunitním onemocněním jater. Toto onemocnění se může projevit i 6 měsíců po ukončení léčby tímto lékem. 

Dalšími chorobami spojovány s tímto lékem jsou poruchy krevního obrazu, záněty štítné žlázy nebo záněty ledvin.