Je vám nad 40? Víc než tři dny práce týdně Vám škodí

0
(0)

Dalibor , 23. 12. 2019

Je sice pravda, že práce člověka zušlechťuje, pokud je jí však příliš, platíme za to určitou cenu: výrazně klesne náš kognitivní výkon.

Slábne paměť, duševní činnost a schopnost uvažovat, což s sebou nese i nižší produktivitu práce. Po čtyřicítce to postihuje každého, kdo pracuje více než 25 hodin týdně. Vyplývá to ze studie, na níž pracoval tým australských a japonských vědců a jejíž výsledky publikoval Institut aplikovaného ekonomického a sociálního výzkumu v Melbourne.

Vědci zkoumali kognitivní schopnosti více než 6500 Australanů ve věku nad čtyřicet let a porovnávali výsledky těchto testů s počtem hodin, který tito lidé za týden odpracovali. Z jejich analýzy vyplynulo, že existuje komplexní vztah mezi prací a inteligencí: pokud účastníci výzkumu pracovali méně než 25 hodin týdně, pak zřejmě jejich práce vedla ke zvyšování duševní kapacity, ale jakmile pracovali více než 25 hodin týdně, nastala rychle opačná situace.

Kolik hodin týdně by člověk měl pracovat

"Práce zřejmě zpočátku mozkové buňky stimuluje. Na určitém stupni ale vstupuje do hry stres spojený s fyzickou a duševní prací a příznivý vliv práce začíná potlačovat. Příliš mnoho práce z hlediska kognitivních funkcí je horší alternativa, než když nepracujeme vůbec, "citoval italský deník Corriere della Sera Colina McKenzie z japonské Univerzity Keio. Vědci zatím analyzovali jen souvislost, která existuje mezi počtem týdně odpracovaných hodin a kognitivním výkonem. Zjišťovány, jaká je příčina pozorovaných výsledků. Autoři studie však předložily dvě hypotézy: je to stres a nedostatek spánku. Tyto faktory mohou hluboce ovlivňovat strukturu a kapacitu našeho mozku.

Účinky práce u osob mladších 40 let mohou být méně zjevné. "Soudím, že schopnost obnovy mozku u mladších osob je různá," uvádí McKenzie. "Mladí lidé bývají odolnější vůči účinkům dlouhých směn," dodává. Lidé starší 40 let jsou v takové fázi života, kdy se často musí starat o malé děti nebo o prarodičů. To jim dodává sociální úlohu zásadního významu a účinky intenzivní práce na jejich mozek jsou komplexnější.

V souvislosti se zvyšujícím se důchodovým věkem na celém světě výsledky studie naznačují, že pokud pracujeme více a déle, nezvyšuje to naši produktivitu. Právě naopak: tři dny práce týdně (25 hodin), čili částečný úvazek, se zdá být produktivnější volbou pro ty, kteří překročili čtyřicítku.

👍 Tento návod je užitečný