Jaká jsou rizika z nedostatku spánku?

0
(0)

Dalibor , 19. 10. 2022

Nová francouzská vědecká studie, která byla představena na mezinárodní konferenci Evropské kardiologické společnosti v Barceloně, ukazuje, že lidé, kteří dobře spí, jsou méně ohroženi infarktem nebo mrtvicí.

Podle studie devět z deseti lidí nespí dostatečně, což zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Vědci odhadují, že sedmi z deseti kardiovaskulárních příhod by se dalo předejít, kdyby se lidé dobře vyspali.

Důležitost kvalitního spánku je třeba dodržovat už od mládí

"Důležitost kvality a množství spánku pro zdraví srdce je třeba si uvědomit již v raném věku, kdy se vytváří zdravé chování. Minimalizace nočního hluku a stresu při práci může přispět ke zlepšení spánku," uvedl vedoucí výzkumný pracovník Dr. Abubakarri Nabiemah z Francouzského národního institutu pro zdraví a lékařský výzkum (INSERM) v Paříži.

Studie se zúčastnilo 7 200 osob ve věku 50 až 75 let (průměrný věk 62 let, 62 % mužů) bez kardiovaskulárního onemocnění na počátku studie. Každý z nich byl hodnocen od 0 do 5 na základě kvality a množství spánku.

Za ideální stav 5 (mělo ho pouze 10 % lidí) bylo považováno sedm až osm hodin spánku v noci, žádná nebo velmi vzácná nespavost, žádná ospalost druhý den ráno a brzké ranní vstávání.

Dobrý spánek chrání před infarktem a mrtvicí

Téměř stejný podíl (8 %) těch, kteří měli nejhorší spánek, dosáhl nulového skóre. Kardiovaskulární stav každé osoby byl sledován každé dva roky po dobu celkem deseti let, během nichž se u 274 osob objevila ischemická choroba srdeční nebo mozková mrtvice.

Bylo zjištěno, že kardiovaskulární riziko se snižuje o 22 % s každým bodem, o který se zvýší počet a kvalita spánku. V porovnání s osobami, které dosáhly ve spánku skóre 0 nebo 1, bylo riziko infarktu nebo mrtvice u osob s hodnocením 5 o 75 % nižší. Odhaduje se, že pokud by všichni účastníci studie měli vynikající spánek (5), bylo by možné každoročně zabránit 72 % nových případů ischemické choroby srdeční a mozkové mrtvice.

Většina lidí má se spánkem problém

Dr. Nabiemah řekl: "Naše studie ukazuje, že kvalitní spánek může přispět k udržení zdraví srdce a že lepší spánek je spojen s nižším rizikem ischemické choroby srdeční a mrtvice. Zjistili jsme také, že naprostá většina lidí má problémy se spánkem.

Vzhledem k tomu, že kardiovaskulární onemocnění jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí, je třeba více upozorňovat na význam kvalitního spánku pro udržení zdravého srdce."

Zdroj: newsitamea.gr