Můj muž dělá toto s radiátory před každou topící sezónou. Nezapomeňte to udělat i vy.

0
(0)

Dalibor , 08. 10. 2020

Odvzdušnění radiátoru je důležitým krokem při zahajování topné sezóny, zvláště pokud zjistíte, že výměník nehřeje rovnoměrně po celé jho ploše. Při průtoku topného média (ohřáté vody) se totiž může do rozvodu dostávat vzduch, který působí jako tepelná izolace, a zabraňuje správnému ohřívání tělesa. Odvzdušňování se provádí pomocí zabudovaného ventilu, který pomáhá udržet odpovídající tlak uvnitř radiátoru.

Jak správně odvzdušnit radiátor

Postup odvzdušnění radiátoru je realizován danými kroky, které je nutné dodržet. Proces je možné aplikovat kdykoliv (i pokud jste již začali obydlí vytápět. Budete k němu potřebovat jen nádobu na zachycení uniklého topného média a klíč, kterým otevřete ventil do požadované polohy. Klíč k ventilu obvykle ponechává v bytě technik, který reviduje kotel. Pokud jej nemáte, můžete si jej pořídit v jakémkoliv železářství – jedná s o standardní typ nářadí.

Postup odvzdušnění radiátoru

Při odvzdušňování postupujte takto:

  1. Zastavte kotel a vypněte cirkulační čerpadlo – zajistí, že se průtok topného média zastaví a při otevření ventilu nebude pod tlakem, který by způsobil odstříknutí velkého množství vody najednou.
  2. Připravte si pod ventil nádobu pro odběr odtékající vody.
  3. Uvolněte ventil postupným otáčením klíče, dokud z něj nezačne vytékat voda – ventil otvírejte velmi pomalu a jakmile se voda objeví, nechte ji odkapávat pomalu, není nutné jej otevírat vice, jinak se voda bude valit rychleji a dojde tak ke tlakovým ztrátám v rozvodu.
  4. Vzduch se začne odpouštět, když uslyšíte syčivý zvuk. Dokud uniká pouze pára, ponechte ventil pootevřený. Zavřete jej hned, jak se objeví opět kapky (to znamená, že vzduchová kapsa byla odstraněna).
  5. Otřete ventil od ulpělých kapek a pokračujte k dalšímu radiátoru.
  6. Když z ventilu vytéká opět voda, znamená to, že tlak v systému se snížil. Uzavřete ventil a zkontrolujte tlak kotle (pokud poklesne pod 0,8 baru, je potřeba doplnit topné médium – otevřít plnicí ventil) – správný tlak v rozvodu by měl dosahovat 1,4-1,5 baru (maximálně 2,5 bar).