Jak dokáže česnek zachránit váš mozek před projevy stárnutí

0
(0)

Dalibor , 28. 05. 2024

Konzumace česneku může být dobrá pro váš mozek, zvláště když stárnete. Podle výzkumníků z University of Louisville může tato pronikavě páchnoucí rostlina chránit mozkové zdraví tím, že bojuje proti s věkem souvisejícím změnám ve střevním zdraví, které souvisí s kognitivními funkcemi.

Studie, prezentovaná v roce 2019 na výroční schůzi Americké fyziologické společnosti, přidává další důvěryhodnost postavení česneku jako superpotraviny a podporu jeho silným léčivým vlastnostem, které se u něj cení již od dávných dob.

Mezi mozkem a střevem existuje přímé propojení. Vysoká diverzita střevních bakterií se spojuje s lepším zdravím, ale jak stárnete, může tato střevní diverzita klesat.

Zároveň se v pozdějším období života zvyknou objevit neurodegenerativní onemocnění, jako jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba.

To přivedlo vědce k tomu, aby se mrkal souvislosti mezi změnami střevní mikrobióty a kognitivního úpadku spojeného s věkem, a tomu, jak by tu mohl pomoci česnek.

Látka v česneku zlepšuje střevní bakterie a paměť

Ve studii byly použity 24-měsíční myši, což je ekvivalentní lidskému věku v rozmezí 56 až 69 let.

Některé myši dostávaly allylsulfid, sloučeninu česneku, která vedla ke zlepšení dlouhodobé a krátkodobé paměti, jakož i zdravějším střevním bakteriím v porovnání s myšmi, které doplněk nedostávaly.

Myši užívající česnekovou sloučeninu měli i vyšší genovou expresi neuronového natriuretického faktoru (NDFN), genu potřebného k upevnění paměti. Snížená exprese NDFN může mít souvislost s kognitivním úpadkem.

"Naše zjištění naznačují, že potravou přijímaný česnek, obsahující allylsulfid, by mohl pomoci udržet zdravé střevní mikroorganismy a zlepšit kognitivní zdraví starších lidí," řekl ve zprávě pro tisk Jyotirmaya Behera, PhD.

Spojitost mezi střevními bakteriemi a nervovým zdravím není nová. Například lidé s demencí mají ve srovnání s těmi, co ji nemají, odlišnou skladbu střevní mikrobióty. V časopise Protein & Cell vědci dále vysvětlují:

"Nové výzkumy naznačují, že mikrobióta gastrointestinálního traktu má přímý vztah se patogeneze demence, a to prostřednictvím spouštění metabolických onemocnění a postupujícího slabého zánětu.

Pro management těchto poruch a jako doplněk pro psychiatrickou léčbu demence a dalších souvisejících onemocnění je navržena nová strategie, prostřednictvím uklidnění mikrobióty (tj použitím probiotik). "

To, že by česnek mohl působit jako důležitý faktor střevní mikrobióty, je neobvyklý koncept, i když by takový možná být neměl, protože česnek je zdrojem inulinu, druhu ve vodě rozpustné prebiotické vlákniny.

Inulin napomáhá trávení a absorpci vašeho jídla a hraje významnou roli v činnosti vaší imunity.

Inulin je fruktan, což znamená, že je tvořen řetězci molekul fruktózy. Ve střevě se vám inulin konvertuje na mastné kyseliny s krátkým řetězcem, které se pak převádějí na zdravé ketony vyživující vaše tkáně.

Extrakt ze zralého česneku prospívá mozku

Předchozí výzkum také upozornil na přínosy konkrétního druhu česneku - extraktu zralého česneku (AGE) - pro zdraví mozku.

AGE, známý svými silnými protizánětlivými účinky, zlepšil u potkanů s onemocněním podobným Alzheimerově chorobě krátkodobou poznávací paměť a zmírnil zánět .

Studie použila čerstvý česnek, který nechali zrát pro vytvoření zralého česnekového extraktu. Ten vytváří prospěšné organické sloučeniny síry, jako je S-alylcysteín (SAC), kterého se ve zralém a černém fermentovaném česneku nachází mnohem více než v syrovém.

AGE také obsahuje thiosulfináty, které mají antioxidační účinky a jejich bezpečnost a účinnost u lidí dokázalo více než 350 studií. AGE může chránit mozek celou řadou způsobů, jako například:

  • chrání před neurodegenerativními stavy
  • chrání před poškozením mozku po ischémii
  • chrání nervové buňky před apoptózou
  • chrání před oxidační smrtí, vyvolanou β-amyloid

"Navíc bylo prokázáno," vysvětlili vědci v časopise Nutrients , "že léčba pomocí AGE nebo S-alylcysteínu předchází degeneraci předního mozkového laloku, zlepšuje učení i paměť a prodlužuje délku života."

Bylo také zjištěno, že extrakt ze zralého česneku po třech měsících užívání zlepšuje střevní mikrobiótu, zvyšuje mikrobiální bohatost a rozmanitost.

AGE a SAC byly také vyzvednuty jako potenciálně preventivní a terapeutické prostředky na Alzheimerovu chorobu.

Navzdory uvedenému byl pro fungování paměti prokázán i příslib syrového česneku, včetně jedné studie, v níž se u potkanů ​​krmených česnekem zlepšilo uchovávání informací v paměti.

Česnek byl ceněný již ve starověku

Hodnota česneku je známa již celá staletí. Zmínky o česneku se dají najít na hliněných tabulkách Sumerů z doby 2600 let před naším letopočtem.

Ve starověkém Egyptě se česnek podával pracující třídě na podporu těžké práce. A na prvních olympijských hrách v Řecku konzumovali sportovci česnek pro zvýšení výdrže.

Ve starověké čínské medicíně se česnek využíval na trávení, léčbu průjmu a proti zamoření červy, zatímco v Indii se používal na celkové léčení, jakož i léčbu únavy, parazitů, trávicích potíží, nemoci srdce a artritidy.

"Je fascinující pozorovat, kolik kultur, které nikdy nepřišly do vzájemného kontaktu, dospělo ohledně úlohy česneku ve zdraví a nemoci ke stejným závěrům. Kdyby se neignorovala lidová moudrost, mohla by nás naučit cenné lekce, " napsali vědci v časopise Nutrition Journal, a mnohé tyto lekce dnes potvrzuje i věda.

Dále napsali:

"S nástupem renesance se v Evropě věnovalo léčebnému použití česneku stále více pozornosti.

Přední lékař 16.století, Pietro Mattiali ze Sieny, předepisoval česnek na poruchy trávení, zamoření červy a ledvinové poruchy, a také matkám na pomoc při těžkém porodu.

V Anglii se česnek používal proti bolesti zubů, zácpě, vodnatelnosti a moři.

V současné době se vědci snaží mnohé tyto vlastnosti česneku ověřit, zejména co se týče identity aktivních složek, jejich mechanismů působení a zkoumání potenciálních přínosů ve formě potravinových doplňků. "

Česnek je dobrý pro vaše srdce a cévy
Česnek je známý jako prevence a lék na celou řadu kardiovaskulárních a metabolických onemocnění.

Jde hlavně o ochranu před chorobami jako jsou:

  • ateroskleróza (kornatění a ucpávání cév)
  • trombóza (krevní sraženiny)
  • vysoký krevní tlak
  • cukrovka

Nejenže stimuluje imunitní činnost, zvyšuje detoxikaci a má antimikrobiální účinky, ale má také silné antioxidační schopnosti, které podporují zdraví.

Kromě toho měl česnekový prášek u starších dospělých ochranný vliv na elasticitu aorty. Aorta je největší tepna vašeho těla a jejím úkolem je doprava krve ze srdce do zbytku těla.

Aortální ztuhlost je často vídaná při stárnutí, ale spojuje se i se zvýšeným rizikem nemoci srdce, infarktu, srdečního selhání a mrtvice.

U starších dospělých, kteří užívali česnekový prášek, však došlo ke zmírnění s věkem souvisejícího nárůstu aortální ztuhlosti, přičemž vědci vyslovili následující závěr:

"Tyto údaje silně podporují hypotézu, že příjem česneku má ochranný vliv na elastické vlastnosti aorty, dávány do souvislosti se stárnutím u lidí."

V jiném výzkumu konzumace dvou gramů čerstvého česneku zvýšila u zdravých dospělých plazmové koncentrace oxidu dusnatého (NO), který je prospěšný nejen pro vaše srdce.

Oxid dusnatý je rozpustný plyn, neustále vytvářen z aminokyseliny L-arginin uvnitř vašich buněk.

Přestože je oxid dusnatý volný radikál, je také důležitou biologickou signální molekulou, která podporuje normální endoteliálních funkci a chrání vaše mitochondrie - ty malé "elektrárny" ve vašich buňkách, které ve formě ATP vytvářejí většinu vaší tělesné energie.

Je to také účinný vazodilatátor, pomáhající uvolňovat vaše krevní cévy a zvětšovat jejich průměr. A zdravý tok krve umožňuje účinnou oxidaci tkání a orgánů a pomáhá při odstraňování odpadu a oxidu uhličitého.

Oxid dusnatý dále zlepšuje neuroplasticity mozku tím, že zlepšuje okysličování somatomotorickými kortexu, oblasti mozku, které je často postihována počátečními stádii demence.

Česnek bojuje proti infekcím i rakovině

Česnek má imunostimulační vlastnosti, a tak může být užitečný v boji s řadou infekcí.

Když 146 dospělých dostávalo po 12 týdnů buď placebo nebo česnekový doplněk, měli ti, co užívali česnek, podstatně méně nachlazení a ti, co byli nakaženi, se zotavili rychleji.

V další studii týkající se AGE (zralého česnekového extraktu), měli ti, co užívali česnek, slabší nachlazení a chřipku, mírnější symptomy a méně dní zhoršeného fungování nebo pracovní či školní absence.

Podle vědců v časopise Journal of Nutrition "česnek obsahuje množství složek, které mají potenciál ovlivňovat imunitu".

"Tyto výsledky naznačují, že přijímání doplňku AGE může zlepšovat imunitní buněčnou činnost a být zčásti zodpovědné za udáván mírnější průběh nachlazení a chřipky.

Výsledek také naznačuje, že imunitní systém dobře funguje s doplňkem AGE, možná s menším průvodním zánětem. "

V tomto směru byly také dobře prokázány účinky česneku v boji proti rakovině.

V laboratorních studiích bylo prokázáno, že česnek dokáže zabíjet rakovinné buňky a jak slibný se ukázal být i při konzumaci ve stravě.

Také se zdá, že ti, kteří konzumují velké množství čerstvého česneku, mají menší riziko rakoviny žaludku a tlustého střeva.

Dále u lidí s inoperabilními formami rakoviny tlustého střeva, jater nebo slinivky, pomohlo šest měsíců trvající užívání zralého česneku zlepšit imunitní funkce, což naznačuje, že může být užitečný jako pomoc vašemu imunitnímu systému v dobách stresu nebo nemoci.

Mnoho druhů zdravého česneku

Při konzumaci česneku nemůžete udělat chybu, pokud ale nemáte rádi jeho pronikavý pach, nebo chcete ještě více zvýšit zdravé účinky, zvažte černý česnek, který se vyrábí "fermentací" celých hlíz čerstvého česneku v prostředí s kontrolovanou vlhkostí, při teplotách kolem 60 až 77 stupňů Celsia po dobu 30 dní.

Po vyjmutí z tepla se hlízy často nechávají 45 dní oxidovat v čisté místnosti. Tento dlouhý proces způsobuje zčernání lusků česneku a vznik měkké, žuvačkovitej struktury s vůněmi připomínajícími balzamikový ocet a sójovou omáčku a chutí připomínající sladké švestky.

Chuť černého česneku mohou mít rádi ještě i ti, co česnek nenávidí. Bylo zjištěno, že tato superpotravina má ve srovnání s čerstvým česnekem větší antioxidační aktivitu.

Pro časopis Molecules výzkumníci uvedli:

"Někteří lidé se zdráhají sníst čerstvý česnek kvůli jeho nepříjemného zápachu a chuti. Na potlačení těchto vlastností bylo proto vyvinuto mnoho druhů přípravy česneku, aniž by ztratil své biologické funkce. Zralý černý česnek (ABG) je česnekový přípravek se sladko-kyselou chutí a bez silného zápachu."

Pokud se rozhodnete pro konzumaci syrového česneku, buďte si vědomi toho, že pro stimulaci enzymu alináza, který zase katalyzuje tvorbu alicinu, který se rychle rozkládá a vytváří celou řadu rozličných prospěšných organosíranových sloučenin, musí být surový stroužek podrcen nebo nakrájený a nechán odstát na vzduchu pár minut.

A tak pro "aktivaci" léčivých vlastností česneku čerstvý stroužek před spolknutím popučte lžící, rozmačkejte nebo najemno nakrájejte.

Pokud vás trápí česnekový dech, je to jen malá cena, kterou platíte za mnohé následné zdravotní přínosy. Jakýkoliv následný nepříjemný pach však můžete potlačit požvýkáním čerstvého jablka, mátových listů nebo salátu.

Bylo zjištěno, že všechny tyto přírodní potraviny česnekový dech výrazně potlačují. Česneku tedy můžete jíst, co vám srdce ráčí a nemusíte se trápit, že budete obtěžovat jiných.