Důvody proč je sedavý způsob života do budoucna pro tělo špatný

0
(0)

Dalibor , 17. 10. 2022

V tuto chvíli, kdy čtete tyto řádky, pravděpodobně sedíte. Je v pořádku sedět několik minut, ale čím déle sedíte, tím je vaše tělo neklidnější. Sedíte... odpočítáváte minuty, než budete moci vstát a jít se projít.

Může to znít směšně. Naše těla ráda sedí, že? Ne tak docela.

Jistě, chvíle sezení nám pomáhá zotavit se ze stresu nebo si odpočinout od cvičení. Při dnešním životním stylu mnohem více sedíme, než se hýbeme, a naše tělo není na takový sedavý způsob života stavěné. Ve skutečnosti je tomu právě naopak.

Tělo potřebuje pravidelný pohyb

Lidské tělo je stvořeno k pohybu a důkazem toho je i jeho stavba:

  • V našem těle se nachází více než 360 kloubů a přibližně 700 kosterních svalů, které umožňují snadný a plynulý pohyb.
  • Jedinečná stavba těla nám umožňuje stát vzpřímeně proti gravitaci.
  • Krev se musí hýbat, aby mohla správně cirkulovat.
  • Pohyb prospívá našim nervovým buňkám, naše kůže je pružná a přizpůsobuje se našim pohybům.
  • Pokud je tedy každý centimetr těla připraven a čeká, až se pohneme, co se stane, když se prostě nepohneme?
  • Začněme u páteře problému, a to doslova! Páteř je podlouhlá struktura kostí a chrupavčitých plotének, které na sebe vzájemně naléhají.

Klouby, svaly a vazy připojené ke kostem ji udržují ve vzpřímené poloze. Často sedíme se shrbenými zády a pokrčenými rameny, což je poloha, která nerovnoměrně zatěžuje páteř.

Postupem času dochází k opotřebení páteřních plotének, přetěžování některých vazů a kloubů a tlaku na svaly, které se roztahují, aby se přizpůsobily zakřivené poloze páteře.

Potíže s dýcháním

Tento hrb také při sezení zmenšuje hrudní dutinu, takže plíce mají při dýchání méně prostoru. To představuje problém, protože dočasně omezuje množství kyslíku, které se dostává do plic a do krevního oběhu.

Kostru obklopují svaly, nervy, tepny a žíly, které tvoří vrstvy měkkých tkání v těle. Samotné sezení drtí, mačká a stlačuje a tyto jemnější tkáně jsou vystaveny velkému tlaku.

Měli jste někdy necitlivost a otoky končetin, když jste seděli?

V nejvíce stlačených oblastech může dojít k zablokování nervů, tepen a žil, což omezuje nervové signály, způsobuje necitlivost a snižuje průtok krve končetinami, což způsobuje otoky. Příliš dlouhé sezení také deaktivuje lipoproteinovou lipázu, speciální enzym ve stěnách krevních kapilár, který odbourává tuky v krvi. Když sedíte, nespalujete tuky tak dobře, jako když se hýbete.

Jaké účinky má toto držení těla na mozek?

Většinu času můžete sedět a používat mozek. Pokud však dlouho sedíte, má to přesně opačný účinek. Když se nehýbete, snižuje se průtok krve a množství kyslíku, které se dostává do krevního oběhu přes plíce. Váš mozek potřebuje tyto dvě věci, aby byl bdělý. Je tedy pravděpodobné, že se vaše koncentrace sníží, protože se zpomalí mozková aktivita.

Negativní účinky

Negativní účinky sedavého způsobu života se bohužel neprojevují jen krátkodobě.
Studie prokázaly, že dlouhodobé sezení je spojeno s některými typy rakoviny a srdečních onemocnění a může přispívat ke vzniku cukrovky, problémů s ledvinami a játry.

Vědci zjistili, že nečinnost je celosvětově příčinou přibližně 9 % předčasných úmrtí ročně. To je více než 5 milionů lidí. Zdánlivě neškodný zvyk může změnit naše zdraví.

Řešení této rostoucí hrozby je naštěstí jednoduché

Pokud nemáte jinou možnost než sedět celé hodiny (např. kvůli práci), pokuste se alespoň změnit hrbení. Udržujte rovnou páteř, a když nemusíte sedět, snažte se více pohybovat a třeba si každou půlhodinu nastavte připomínku, že máte vstát. Především si uvědomte, že naše tělo je stvořeno pro pohyb, ne pro klid.

A když už jste dočetli až sem, proč se teď neprotáhnout? Darujte svému tělu krátkou procházku. Později vám poděkuje...

Zdroj: Iatropedia.gr