Důležité informace! Nová studie tvrdí, že rakovinu nezpůsobuje slunce, ale opalovací krém

0
(0)

Dalibor , 29. 04. 2020

Věděli jste o tom, že výskyt rakoviny kůže každým rokem narůstá i přesto, že byly vynalezeny opalovací krémy?

Elizabeth Plourde, PhD. je kalifornskou vědkyní, která prokázala, že za posledních 30 let, kdy se všude a ve velké míře používají opalovací krémy, došlo k výraznému zvýšení výskytu maligního melanomu (zhoubné nádorové onemocnění) a všech ostatních druhů rakoviny kůže.

Přípravky s ochrannými faktory proti škodlivým účinkům UV (ultrafialového) záření, nadměrnému opálení kůže, spálení, u nás nazývané jako opalovací krémy, totiž obsahují nebezpečné chemikálie.

Mnohé z nich jsou známými karcinogeny a chemikáliemi, které rozkládají endokrinní systém (EDC endocrine-disrupting chemicals).

Proč mají tedy lidé tolik víry v ochranné filtry? Co se tu děje? Opalovací krém s ochranným filtrem je přece produkt, který jsme kupovali, aby nás chránil.

Přemýšlejme však nyní chvíli. Co jsme dělali tisíce let předtím, než došlo k tomuto objevu? Slunce vždy bylo, je a bude zdrojem života a lidskému tělu přináší spoustu užitku.

Slunce nám neškodí

Zaprvé, slunce nám neškodí. Ono nás vyživuje. Je na to skutečně hodně kvalitních a vědecky fundovaných důkazů. Jedna z posledních velkých studií byla v roce 2014 publikována Institutem Karolinska ve Švédsku.

Tato studie zjistila, že ženy, které se vyhýbali ležení na slunci, umírali s dvakrát větší pravděpodobností než ženy, pro které bylo opalování na slunci denním rituálem.

Byla to skutečně rozsáhlá studie. Sledovali 30 000 žen po dobu 20 let!

 

"A" a "B" v slunečním záření

Často slyšíme o různých typech slunečních paprsků, takže začněme hned na úplném začátku.

Ultrafialové záření (paprsky) UV-B je primární příčinou spálení pokožky a nemelanomové rakoviny kůže, jakou je karcinom dlaždicových buněk.

Chemikálie, které ve vyráběných produktech vytvářejí ochranný faktor proti slunečnímu záření, jsou zaměřeny na blokování UV-B záření.

Ultrafialové záření (paprsky) UV-A pronikají hlouběji do kůže a jejich blokování je značně obtížnější. O škodlivosti UV-A záření není dostatek vědeckých poznatků, a to by mohlo být velmi nebezpečné.

Aktuálně převládá všeobecná shoda v tom, že zatímco poškození UV-A zářením je mnohem méně běžné než to, které je zapříčiněno UV-B zářením, je poškození způsobené UV-A zářením pravděpodobně mnohem závažnější!

Falešný pocit bezpečí

Hodnocení SPF opalovacího mléka (SPF faktor ochrany před slunečním zářením) má velmi málo do činění se schopností výrobku chránit pokožku před zářením UV-A (neboť ochrana proti UV-A a UV-B není sladěna).

Výrobky s vysokým faktorem SPF potlačují spálení kůže UV-B zářením, ale nechrání proti jiným poškozením, způsobeným slunečním zářením.

Proto mají spotřebitelé slepou důvěru vůči těmto přípravkům a s klidem zůstanou na slunci déle. Tím se vystavují ve zvýšené míře tak UV-A, tak UV-B záření.

Lidé si myslí, že jsou "chráněni", a proto mají tendenci zůstávat déle na slunci, přičemž používají opalovací přípravky s nízkým faktorem nebo přírodní oleje.

Výsledkem je to, že ti, kteří použili běžný opalovací krém, budou méně spálení UV-B zářením než ti, kteří absorbují škodlivější UV-A záření (studiemi se ještě neprokázalo, že jeho účinky způsobují rakovinu).

Philippe Autier, vědec, který dříve pracoval pro Mezinárodní agenturu pro výzkum rakoviny a Světovou zdravotnickou organizaci, řídil několik studií o opalování.

Domnívá se, že výrobky s vysokým faktorem SPF vyvolávají "podstatné změny v postoji lidí vůči opalování", což podle některých studií může vést ke zvýšenému riziku vzniku melanomu.

Více chemikálií, než je únosné

Výrobky s vysokým faktorem SPF vyžadují vyšší koncentraci chemikálií, které filtrují záření, než přípravky s nízkým faktorem SPF nebo přírodní oleje.

Některé z těchto složek po proniknutí do kůže mohou představovat vážné zdravotní rizika. Tyto složky jsou spojovány s poškozením tkáně, potenciálním narušením hormonální rovnováhy v organismu a mohou vyvolat alergické reakce kůže.

Pokud by studie prokázaly, že produkty s vysokým faktorem SPF byly lepší při snižování poškození kůže a rizika vzniku rakoviny kůže, pak by snad toto vystavení organismu většímu obsahu chemikálií mohlo být odůvodněno.

Nenabízejí však žádný užitek. Proto výběr alternativních opalovacích přípravků opravdu začíná vypadat jako mnohem lepší řešení.

Přírodní ochrana před sluncem

Když jsme venku, světlo, dopadající do našich očí, vysílá signály do hypofýzy. Ta dává do pohybu hormony, které se mají uvolnit na ochranu pokožky.

Čím více se pokoušíme chemikáliemi oklamat přírodu, tím se objeví více rakoviny a jiných nemocí. Častokrát je stres, provázející tyto zdravotní problémy, škodlivější, než samotný primární zdravotní problém. Zdraví je jednoduché a vždy takové bylo.

Udělejte alespoň tolik, že necháte své děti, aby vyběhli ven a zahráli se. Ať získají dostatek vitaminu D dříve, než na nich nanesete všechny ty chemikálie.

Vychutnejte si úžasné životodárné sluneční paprsky, které jsou pro lidi požehnáním! Opalujte se postupně, buďte rozumní a prožijete dlouhý, zdravý a šťastný život.