Dnešní děti se neumějí vůbec chovat, proto je již od malička třeba naučit těchto 7 pravidel!

0
(0)

Dalibor , 09. 07. 2024

Učení dětí základním pravidlům slušného chování je důležité již od útlého věku. Slova jako „prosím“ a „děkuji“ nejsou jen zdvořilostními výrazy, ale základními kameny sociální interakce, které děti budou potřebovat po celý život. Níže uvádíme několik tipů, jak učit děti základnímu slušnému chování hravou a efektivní formou.

1. Naučte děti používat „prosím“ a „děkuji“

Je zásadní, aby se děti naučily používat výrazy jako „prosím“, „děkuji“ a „omlouvám se“ vždy, když je to potřeba. Tyto kouzelné výrazy jim pomohou v budování dobrých mezilidských vztahů. Učte je tyto slova pomocí her a pozitivních příkladů, kdykoliv máte příležitost.

2. Zakašlete si nebo kýcháte? Zakryjte si ústa!

Vysvětlete dětem, že je důležité zakrýt si ústa, když kašlou nebo kýchají, a následně si umýt ruce. Tím chrání nejen sebe, ale i ostatní před šířením nemocí. Ukažte jim správný postup a nezapomeňte je chválit, když to udělají správně.

3. Věci druhých se neberou bez svolení

Děti by měly vědět, že si nemohou vzít věci od jiných lidí bez jejich svolení. Ukažte jim, jak je důležité respektovat majetek druhých a vysvětlete, že ani jim by se nelíbilo, kdyby si někdo vzal jejich hračky bez dovolení.

4. Nemluvte s plnými ústy

Mluvení s plnými ústy není jen nezdvořilé, ale také nebezpečné, protože může vést k udušení. Naučte děti, že je důležité dokončit sousto předtím, než začnou mluvit. Ukazujte jim správný způsob stravování a upozorňujte je na to, když zapomenou.

5. Není etické kritizovat zevnějšek jiných

Každý člověk je jedinečný a má svůj vlastní styl. Děti by měly pochopit, že není hezké někoho soudit podle vzhledu nebo se mu smát. Vysvětlete jim, jak důležité je být tolerantní a respektovat ostatní bez ohledu na jejich zevnějšek.

6. Hlučnost na veřejnosti je nevhodná

Děti mají tendenci být hlučné, aby upoutaly pozornost. Už od útlého věku by měly být učeny, že hlasité chování na veřejnosti může rušit ostatní lidi. Ukažte jim, jak být ohleduplný a respektovat klid veřejného prostoru.

7. Smetí patří do koše

Děti by měly být učeny, že odpadky patří do koše, a ne na ulici. Pokud není v okolí žádný koš, měly by se naučit nosit smetí v sáčku, dokud ho nemohou vyhodit doma. Vysvětlete jim důležitost udržování čistoty a péče o životní prostředí.

Závěr

Těchto sedm základních pravidel slušného chování by mělo být součástí výchovy každého dítěte. Učení těchto dovedností již od útlého věku pomůže dětem vyrůst v ohleduplné a zdvořilé jedince. Rodiče hrají klíčovou roli v tom, aby dětem ukázali správné způsoby chování, a to nejen slovy, ale především vlastním příkladem.