6 věcí, které by si měli pamatovat všichni kmotři. Mnoho lidí o tom ani neví

0
(0)

Dalibor , 09. 05. 2024

Při rozhodování o křtu dětí se setkáváme s těžkou otázkou: koho si vybrat kmotrů? Víte, jaké povinnosti mají kmotři?

Kmotr

Téměř ve všech vyznání mají kmotrů. Jsou to lidé, kteří jsou při křtu dítěte a stávají se členy rodiny, zejména pro jejich křestního.

Nazývají se druhými rodiči, kteří by měli nahradit ty biologických, pokud nejsou nablízku, proto je třeba vybrat si zodpovědných lidí.

Ne ty, kteří přijdou na návštěvu jen na Vánoce či narozeniny.

Kmotři se stanou kamarády, pomocníky a mentory vašeho dítěte, kteří tam budou vždy, i když vyrostou. Církev věří, že kmotři by měli dítě vychovávat ve víře, tím se však

6 závazků

jejich zodpovědnost nekončí.

Toto je 6 závazků vůči dítěti:

  1. Kmotři by měli dítě vychovávat v křesťanské víře (v případě, že jsou to křesťané) a měly by být pro něj dobrým příkladem.
  2. Kmotři budou vzorem pro dítě, proto je velmi důležité zvolit si takových lidí, jejichž životní styl může jejich dítě následovat.
  3. Kmotři by měly být přítomni na všech významných událostech v životě dítěte.
  4. Křestního by mělo udržovat úzké vztahy s kmotry, bez ohledu na jeho vztah s rodiči.
  5. Kmotři by měly dítěti pomáhat při učení a rozvoji, podílet se na jeho životě a v případě potřeby poskytovat podporu.
  6. Kmotři pomáhají rodičům vyrovnat se s těžkými situacemi, přechodnými obdobími či odporem v životě jejich dítěte.