4 příznaky toho, že dostanete brzy mrtvici. Toto si vytiskněte a mějte vždy u sebe!

0
(0)

Dalibor , 29. 01. 2020

Může se to stát kdykoliv. Vyberete se do parku, slunce svítí, povídáte se s přítelem na telefonu a kolem vás projde starší muž. Z ničeho nic zakopne a spadne na zem.

Příznaky

Přijdete k němu, abyste se ujistili, zda je v pořádku. Řekne, že se nic nestalo, jen zakopl. Z nějakého důvodu mu uvěříte, i když se kolem něj nenachází žádný kámen, o který by se mohl zakopnout. Každý si pak jde svou vlastní cestou a večer tento muž zemře na mrtvici.

Stačilo znát primárně příznaky, které umí zapříčinit smrt starým i mladým. Když se vám něco podobného stane, ujistěte se, že danou osobu podrobíte jednoduchým testem. V sázce je přece lidský život!

Náhlá mozková příhoda je signalizována jedním nebo více příznaky, které naše tělo vydává ještě před tím, než nastane katastrofa. V případě, že se ve vaší rodině nacházejí starší příbuzní, ujistěte se, že si přečtete následující čtyři příznaky, pomocí kterých budete moci určit, zda daný člověk bude mít cévní mozkovou příhodu a zda potřebuje lékařskou pomoc.

Postup

  1. Poproste osobu, aby se usmála doširoka. Pokud se vám to nedaří, vyzkoušejte říci: "Usmějte se na tu krásnou ženu." Člověk s mrtvicí se nedokáže ani usmát doširoka, ani mračit.
  2. Zeptejte se, zda umí vyslovit delší ucelenější větu. Důležité je, aby byla delší než tři slova. Například: zakopl jsem o vlastní nohu a spadl, ale jsem v pořádku. Člověk ve fázi před mrtvicí není schopen vyslovit zřetelně delší větu či frázi.
  3. Poproste ho, aby si zvedl ruku nad hlavu. Pokud bude mít ve velmi blízké budoucnosti mozkovou příhodu, pokud ji nebude moci zvednout, je vysoce pravděpodobné, že je v ohrožení a to i tehdy, když se mu ji podaří zvednout.
  4. Požádejte ho, aby vyplázl jazyk. Občas je třeba, abyste to udělali vy, ačkoli se dotyčná osoba může cítit nepříjemně nebo zahanbeně. Člověk postižený mrtvicí má zakřivený jazyk.

Pokud zjistíte alespoň jedno z těchto příznaků u osoby v pokročilém věku, urgentně zavolejte sanitku a řekněte o situaci i přivolaným lékařem, oni už budou vědět co dělat. Existuje několik příznaků, které si lidé všimnou ještě dříve, než se jejich stav zhorší. Tyto příznaky zahrnují znecitlivění prstů nebo celých končetin, závratě, bolesti hlavy, těžkou nevolnost a prudký pokles vidění jednoho nebo obou očí.