Zregenerovat imunitní systém po chemoterapii dokáže jediná věc

0
(0)

Dalibor , 09. 05. 2024

Jde o terapuetický systém na kompletní obnovu, o kterém se začalo v současnosti hodně mluvit, ale vůbec to není nová věc.

Hlavní důvod, proč tak dobře funguje při obnově imunity je ten, že v podstatě odstraňuje všechny překážky, které za normálních okolností brání hojení.

Pojďme se nyní blíže podívat, co tou věcí je a jak vlastně funguje.

Hladovka jako nepřekonatelný regenerátor imunity
Hladovka je ideálním způsobem na obnovu imunitního systému a léčbu mnoha zdravotních problémů, včetně chronických a autoimunitních onemocnění.

O pozitivních účincích hladovky na tělo se ví už dávno, ale až nyní věda odkrývá její působení na buněčné úrovni.

Jak hladovka tedy funguje?

Během prvních 24 až 48 hodin hladovky se vyčerpají tělesné zásoby glykogenu - čili cukr, který představuje běžné palivo pro buňky.

Na základě toho se v těle spustí několik biochemické mechanismy snažící se ušetřit energii a zároveň dostatečně zásobovat vitální orgány palivem.

No a právě tyto energii šetřící mechanismy mají na tělo několik blahodárné účinky.

Nedávná studie 1 tvrdí, že hladovka podporuje regenerační kapacitu našeho imunitního systému, která může být přínosem hlavně pro onkologických pacientů podstupujících chemoterapii, ale také i pro zdravé lidi.

Předešlý výzkum zase zjistil, že hladovka by mohla ochránit myší před nepříznivými vedlejšími účinky chemoterapie, avšak bez ovlivnění její efektivnosti.

To se nyní prokázalo i na studii 10 pacientů. Ti během chemoterapie drželi hladovku a zaznamenaly přitom nežádoucí účinky v menším počtu a také nižší intenzity ve srovnání s pacienty, kteří hladovku nedržely.

Jak hladovka zregenerovala imunitní buňky u myší

Skupina vědců provedla dlouhou sérii experimentů, které prokázaly snížené poškození DNA, úmrtnost bílých krvinek, buněk kostní dřeně a celkové snížení úmrtnosti na následky chemoterapie.

Co je nejdůležitější, po 4 až 5 cyklech chemoterapie doprovázené hladovkou se četnost bílých krvinek ve skupině hladovějících pacientů vrátil do normálu, přičemž v kontrolní skupině zůstala po chemoterapii tato četnost výrazně pod normálem.

Dokonce, když vědci sledovali četnost bílých krvinek při hladovce, avšak bez podávání chemoterapie, zjistili ještě ohromující výsledky - až 6 násobné zvýšení nově vygenerovaných krvetvorné (HSG) buněk.

HSC jsou buňky produkované kostní dření, které se později mění na všechny ostatní krevní buňky, včetně bílých krvinek důležitých pro imunitu.

Vědci byli takovými dramatickými výsledky skutečně zaskočeni.

Valter Longo, hlavní autor uvedené studie , to shrnul slovy:

"Tělo se během hladovky zbavilo částí, které byly poškozeny nebo staré. Čili těch neefektivních částí.

Pokud zůstanete s těžce poškozeným tělem po chemoterapii nebo v důsledku stárnutí, cykly hladovky dokáží doslova řečeno vygenerovat vám zcela nový imunitní systém. "

Další fascinující věcí, kterou objevili, bylo, že hlavním faktorem při regeneraci imunity během hladovky byl inzulinový růstový faktor 1 (IGF-1).

Nižší hladiny tohoto faktoru se obecně spojují s nižším rizikem rakoviny a zpomalením stárnutí. Myši, kterým bylo během studie naopak podané extra IFG-1, zaznamenaly nižší nárůst výše zmíněných HSC buněk.

Otázka tedy zní: Funguje to i u lidí?
Při publikování studie se vědci pustili i do zodpovězení této otázky.

Při klinické studii byli pacienti rozděleni do 2 skupin. První držela hladovku 24 hodin a druhá 72 hodin před podáním cyklu chemoterapie. No a předběžné výsledky byly podobné těm, které se zaznamenaly u myší.

Skupina, která hladověla 3 dny před podáním chemoterapie zaznamenala výrazné zlepšení v počtu imunitních buněk a posun k "mladšímu" profilu těchto buněk.

Jak se ukazuje, tímto fascinujícím způsobem je možné výrazně snížit nežádoucí vedlejší účinky chemoterapie.

Hladovka nastartovala regeneraci imunitního systému.

Stalo se tak ze dvou důvodů. Zaprvé, tělo používá glukózu na tvorbu tuku. A zadruhé, došlo k dočasnému snížení počtu bílých krvinek, což zahájili tvorbu nových imunitních buněk.

Jinými slovy:

Když tělo výhledy, systém se snaží ušetřit energii.

No a jedním ze způsobů, jak ušetřit energii, je recyklovat staré imunitní buňky, které již tělu nejsou potřebné a hlavně ty, které jsou poškozeny.

Závěr

Z uvedeného pro nás vyplývá důležitá ponaučení a to, že občasná hladovka má výrazné podpůrné účinky na náš imunitní systém. Platí to jak pro zdravých, tak nemocných pacientů podstupujících chemoterapii.

Vytvořením nedostatku energie pomocí několikadenní hladovky dokážeme nastartovat samoregenerační schopnosti naší imunity, kdy se staré imunitní buňky vymění za nové.