Potvrzeno: Děti by vůbec neměly mít mobily! Jsou kvůli nim hloupější

0
(0)

Dalibor , 09. 05. 2024

Víte, kolik času tráví vaše děti s mobilem a že jeho používáním mohou hloupá? Že moderní technologie jsou návykové a vzniká na nich závislost? A existuje vůbec nějaká cesta ven?

Názor neurologa

S neurologem Martinem Janem Stránská jsme si povídali o tom, jak moderní technologie ovlivňují mozky našich dětí.

Jste velkým kritikům moderních technologií, tedy se nemohu nezeptat: Jak jste na tom s jejich užíváním vy osobně? Omezujete se v tomto směru nějak?

Nijak zvlášť se neomezuji, protože mám velmi nabitý program, tak nemohu strávit celý den na počítači, i kdybych chtěl. Počítač využívám zásadně jen k psaní článků, vyhledání informací pro nějaký článek nebo knihu a podobně. Sám na sociálních sítích nejsem vůbec, s výjimkou Facebooku. Ten s pomocí asistentky využívám jako fórum pro diskusi relevantních témat, které zajímají mě a myslím si, že i naši společnost.

Zajímavé je, že se to nejen podařilo, ale že diskuse je velmi kultivovaná. Rozhodně nejsem otrokem svého mobilu. Vypínám si ho a ani ho nijak pravidelně nekontroluje tak, jak to dělá většina lidí.

Snižuje používání telefonu IQ?

Tvrdíte, že populace používáním moderních technologií hloupne a snižuje se její IQ. Proč tomu tak podle vás je?

Mluvíme o mobilních telefonech ao lidech, kteří používají obrazovku ve společensko-sociálních situacích nebo hrají videohry. Obecně řečeno je to tím, že jde o nepřirozenou, nelidskou komunikaci, která neexistovala dvě stě tisíc let, je plochá a vytvoří z nějaké mašiny, tedy stroje, vztahového partnera.

Místo toho, aby lidé navazovaly vztahy s dalšími lidmi. Je sice pravda, že na druhém konci pomyslného drátu je další člověk, ale komunikace se tím neúměrně zjednodušuje a zplošťuje.

Zjednodušuje 

Nedochází k žádnému otevřenému dialogu ani k řešení problémů, které tvoří základ úspěchu v životě. Pokud s něčím v reálném světě nesouhlasím nebo mě něco nebaví, nemůžu to jen tak jednoduše vypnout, jak se to děje u moderních technologií. Navíc je tam totální absence neverbální komunikace, která je pro mozek evolučně daná a důležitá. To znamená, že neslyšíte hlas, nevnímáte obličej a nedíváte se na ruce. Takzvané neverbální signály tam úplně chybí.

A rád bych zdůraznil, že to rozhodně není jen můj názor, ale jde o vědecky potvrzeno fakta. Ta dávám jako neurolog pouze dohromady, čímž se vytvoří syntéza, kterou prezentuji. Je stoprocentně vědecky potvrzeno, že užívání mobilních telefonů, sociálních sítí a monitorů počítačů může mít převážně velmi negativní vliv.

Říkáte "převážně", existují tedy nějaké pozitivní dopady moderních technologií na populaci?

Jsou dobré v případě, že někdo hledá určité informace, které pak použije k tomu, aby se lépe rozhodl. Třeba když si někdo nemůže zvolit mezi dvěma variantami pokud svému rozhodnutí potřebuje nějaké doplňující informace. V takové situaci mohou být moderní technologie užitečné. Přirozeně, že například přednášku připravím mnohem rychleji, když používám počítač, jako když hledám informace jen v knihách.

Francie zakázala telefony

Francie zakázala mobilní telefony ve všech školách pro všechny děti do šestnácti let. Děti nemohou mít mobil ani ve třídě, musí ho nechat mimo ...

Liší se nějak vliv moderních technologií na dospělý a dětský mozek?
Děti jsou mnohem náchylnější než dospělí. Naše nejčasnější zkušenosti a zážitky určují, jakým způsobem ao čem v budoucnosti přemýšlíme.

To je také důvod, proč nadnárodní organizace, jako je Světová zdravotnická organizace nebo Americká pediatrická akademie, vydali doporučení, že žádné malé dítě by nemělo mít přístup k jakékoliv obrazovce. Teprve když začne chodit do školy, tak maximálně hodinu denně. Postupem času maximálně dvě hodiny denně a pouze se supervizí, to znamená pod dohledem rodičů nebo učitelů.

To mi připadá prakticky nemyslitelné. V současné době už má mobil většina prvňáčky a jejich rodiče si pochvalují, že mají přehled o jejich pohybu a že se tím zvyšuje bezpečnost dětí ...

Dítě by nemělo mít mobilní telefon

Žádné dítě by nemělo mít mobil vůbec. Ani jedna studie nikde ve světě neprokázala, že by to vedlo k čemukoli dobrému. Tečka. Argument týkající se zvýšení bezpečnosti - že dítě přece musí mít telefon, aby se mohlo "kontrolovat", je klam. Vznikl u stále nervóznější společnosti, která je komerčně navedena a manipulovaná pro tvorbu deformovaných priorit a představ.

Jak se díváte na výuku s použitím moderních technologií? Například situaci, kdy se ve školách používají notebooky, tablety a počítače.

Žádná studie neprokázala, že pokud se učíme za pomoci počítače, věděli bychom toho více nebo by byly výsledky našich testů lépe. Naopak, celá řada výzkumů prokázala, že při učení z papíru dosahujeme v testech mnohem lepší výsledky. Potvrdilo se to tak, že žáci byli rozděleni do dvou skupin.

Stejní učitelé učili stejné předměty, jedna skupinka k tomu používala počítač a druhá klasickou učebnici. Ti, kteří se učili s papírem as učebnicí, měli konzistentně lepší známky i rozsah znalostí než skupina s počítači. Takže moderní technologie jsou výrazně dvojsečným mečem. Je to víceméně podobné jako jed, který většinou škodí, ale v určitých menších dávkách může být účinný pro ojedinělé případy.

Klamné zdání

Jenže hlavní hrozbou technologie je, že nám přináší klamné zdání, že jsme v uvozovkách lepší tím, že ji máme, tedy tím, že máme lepší a rychlejší počítač nebo menší telefon, který se nám vejde do kapsy. Když se nad tím zamyslíme, tak všechny moderní technologické vynálezy - a teď nemluvím o průmyslu a nemluvím o vědě, ale o těch, které používá běžná veřejnost - které za něco stojí, již byly vymyšleny. Moderní technologie nám, co se týče společenského žití, nepřinášejí vůbec nic nového ani dobrého, jen modifikaci toho, co už je, tedy něco rychlejšího, menšího a tak dále. Ve skutečnosti nám nezlepšuje kvalita našeho žití a rozhodně nám nedodá větší pocit štěstí. Naopak se na ní stáváme závislí. Zatímco ti, kteří je vyrábějí, vydělávají peníze tím, že kupují a prodávají naše soukromí.

S tím zřejmě souvisí i zhoršující se vyjadřovací schopnosti dnešních dětí ...
Slovník dnešních dětí se skutečně zmenšuje až tak, že nejsou schopny vnímat, co čtou, protože mozek vstřebává informace a interpretuje je tím způsobem, kterým je dostává. Takže pokud děti a lidé čtou jen krátké věty textových zpráv, začnou samozřejmě přemýšlet i tímto způsobem. To je také jeden z důvodů, proč se lidé, kteří jsou velmi aktivní na mobilních telefonech a sociálních sítích, se neumí ani pořádně vyjádřit. A s tím je spojeno i to, že nevědí ani řešit problémy.

Jak uchránit děti před vlivem moderní technologie

To zní velmi depresivní. Existuje podle vás způsob, jak by rodiče mohli uchránit své děti před vlivem moderních technologií? Nebo tento vliv alespoň omezit?

Je třeba upozorňovat na to, že jde o slepou ulici - a myslím, že už se to děje. Ostatně náš rozhovor je toho také důkazem. Tímto tématem už se zabývají statisíce různých článků, vedle toho existují i ​​různé iniciativy a nadnárodní organizace, které toto téma řeší. Naštěstí už se tato téma dostává i na úroveň legislativy. Například vláda Francie zakázala mobilní telefony ve všech školách pro všechny děti do šestnácti let. Děti nemohou mít mobil ani ve třídě, musí ho nechat mimo. A Francouzi velmi dobře vědí, proč to dělají. Je třeba neustále upozorňovat na to, že všechny firmy, které tyto technologie prodávají, prodávají zároveň i vaše soukromí.

Hlavní ale je, že rodiče si musí uvědomit, že jejich hlavním úkolem v životě je výchova dítěte. A že když dítěti dají mašinu, rozhodně ho nevychová tak, jako oni. V tomto ohledu rodiče absolutně selhávají. Myslí si totiž, že prostřednictvím moderních technologií dítěti něco nabízejí, protože dnes se dítě přece nesmí ani na okamžik nudit. Jenže neurologicky je pravdou pravý opak. Dítě se má nudit, aby přišlo na jiné a nové věci. Aby se naučilo hrát se a aby se naučilo interagovat s dalšími dětmi. Rodiče to také často dělají proto, aby měli více času a vydělávali více peněz, a ne aby se soustředili na výchovu svého dítěte. A v neposlední řadě by se rodiče měli také přičinit o vytvoření negativního stereotypu.

Negativní stereotyp

To je další věc, která se začíná pomaličku dít - a totiž určitá autocenzura. Dítě, které soustavně dívá do mobilu, ostatní děti nerespektují a klidně i vyloučí z kolektivu, protože je takto závislé dítě odpuzuje. Je zkrátka třeba, aby nadužívání moderních technologií začalo být společensky jakýmsi tabu. Podobně jako například v devadesátých letech začalo být mezi mladými lidmi tabu kouření. Ne ze zdravotních důvodů, ale zkrátka proto, že už to nebylo in. Kuřáci byli vnímáni jako někdo, kdo smrdí a má vrásky. Tento negativní stereotyp začal platit hlavně v Americe a na západ od nás. Právě díky tomuto negativnímu stereotypu společnost výrazně omezila kouření. A přesně takový negativní stereotyp je potřeba vybudovat ohledně hraní videoher a dalších aktivit spojených s moderními technologiemi.

Takže mobilní telefon je jako kasino. Člověk jde kolem, bliká to tam, uvnitř se něco děje. Zastavíte u dveří a buď jdete dál, nebo se chvíli díváte u dveří, ale stejně dříve nebo později do toho kasina vejdete, abyste si to přece jen zkusili. A pak je klidně možné, že už tam zůstanete navždy. Je velmi důležité uvědomit si, že toto je nebezpečný společenský zlozvyk . To, že to dělá většina lidí, vůbec neznamená, že je to dobré, ale naopak, že je potřeba dostat se z této slepé ulice pryč.